C/ Viladomat 174 | 08015 | Barcelona | Tel. +34 93 496 45 68 | info@clusterlogistic.org

ITERAL ESTUDIOS Y SERVICIONS, S.L.

Av. Egara, 85, 2-1. 08182 Sant Quirze
www.iteral.eu

Activitat:
Ingenieria i Consultoria Logística.

ITERAL ESTUDIOS Y SERVICIONS, S.L.

Alineem estratègies i sumem esforços per potenciar l’activitat industrial a les pimes | Alineamos estrategias y sumamos esfuerzos para potenciar la actividad industrial en las pymes.

X