C/ Viladomat 174 | 08015 | Barcelona | Tel. +34 93 496 45 68 | info@clusterlogistic.org

FC COURIER, SA

Volta de Garrofers, 45. 08340 Vilassar de Mar
www.fccourier.com

Activitat:
Missatgeria-Paqueteria-Paleteria (Nacional-Internacional)
Picking-Emmagatzematge-servei postal-Transport Express a Fred-I-Commerce-Solucions en Personal i vehicles propis.

FC COURIER, SA

Alineem estratègies i sumem esforços per potenciar l’activitat industrial a les pimes | Alineamos estrategias y sumamos esfuerzos para potenciar la actividad industrial en las pymes.

X