C/ Viladomat 174 | 08015 | Barcelona | Tel. +34 93 496 45 68 | info@clusterlogistic.org

INPROUS LOGISTICS S.L.

Atlàntic, 112-120 (ZAL) Edifici Norai. 08040 Barcelona
www.inprous.com

Activitat:
Oferir solucions de transport i logística de forma personalitzada, garantint el correcte lliurament de productes que requereixen control de temperatura, sense trencar la cadena de fred durant el transport i emmagatzematge.

INPROUS LOGISTICS S.L.

X