C/ Viladomat 174 | 08015 | Barcelona | Tel. +34 93 496 45 68 | info@clusterlogistic.org

SCM LOGÍSTICA Y TRAZABILIDAD

Ronda Maiols, 1, local 333, 08192 Sant Quirze del Vallés, (Barcelona) España

Telf: +34 931 878 354 | Fax: +34 931 878 354 | scmlogistica.es

Activitat:
SCM Logística és especialista en analitzar processos, necessitats de magatzem i definir la solució optima per l’eficiència logística a través de: Consultoria, Software de Gestió de Magatzem (SGA) o implantació de WM i EWM, i Tecnologia Logística. SCM Logística és propietària del TWO, un SGA altament intuïtiu i flexible. També ofereix solucions que milloren l’eficàcia final dels processos organitzatius del magatzem incloent solucions de radiofreqüència i RFID, Pick / put to light, picking per veu, picking visual (AR) entre altres soluciones.

SCM LOGÍSTICA Y TRAZABILIDAD

X