C/ Viladomat 174 | 08015 | Barcelona | Tel. +34 93 496 45 68 | info@clusterlogistic.org

SERVEIS

Networking

Networking entre les empreses sòcies del clúster, relacionades amb tota la cadena de subministrament.

v

Participar

Participar en un espai de debat i reflexió sobre la logística per aportar solucions a les problemàtiques que pugui  tenir  la cadena de subministrament.

Proposar

Proposar, participar i contribuir a la creació i desenvolupament de projectes sobre la cadena de subministrament.

z

Promoció

Promoció empresarial en els mitjans de comunicació del clúster i dels socis.

Participació

Participació conjunta a Fires i esdeveniments.

l

Interlocució directe

Interlocució directe a organismes governamentals, organismes europeus, etc.

ALICE

Tenir informació directa de la Plataforma tecnológica Europea ALICE.

Z

Socis

Pertànyer com a soci del Clúster a l’European Cluster Excellence Iniciatives.

PIMEC

Accés a tots els serveis i avantatges de PIMEC.

X