C/ Viladomat 174 | 08015 | Barcelona | Tel. +34 93 496 45 68 | info@clusterlogistic.org

Clúster Logístic de Catalunya

+ info

ACTUALITAT

Contingència sobre esdeveniments disruptius en logística

El Grup de Treball Business Continuity del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya va liderar la sessió tècnica "Business Continuity & Plans de Contingència", l'eix central va ser l'alt impacte que els esdeveniments disruptius en la logística i l'automatització...

Peatges impagats es podran cobrar en qualsevol Estat de la Unió Europea

Gràcies a l'actualització de les noves normes sobre telepeatges de carretera adoptades formalment pel Consell de la UE, després de l'acord provisional assolit amb el Parlament Europeu al novembre de 2018, molt aviat serà més fàcil cobrar els peatges impagats gràcies a...

El tràfic de contenidors al Port de Barcelona va augmentar un 15%

Gràcies a l'enfortiment del transport ferroviari i de les autopistes del mar com a impuls de la intermodalitat, el tràfic de contenidors al Port de Barcelona es va incrementar en un 15% durant el 2018. Aquest indicador de trànsit reforça el paper del port no només com...

La normativa de l’EU exigeix etiquetatge visible en els pneumàtics

Gràcies a l'acord concertat entre els 28 estats membres de la Unió Europea es va aconseguir l'actualització de les normes europees sobre l'etiquetatge energètic de pneumàtics. Ara les etiquetes tindran més visibilitat per las consumidors: presencials, a distància o...

Amazon reconsidera el seu projecte del centre logístic a l’Eixample

El gegant Amazon està replantejant i avaluant la utilitat real del futur del centre logístic de l’Eixample de Barcelona, centre dedicat únicament a oferir el servei de lliuraments ultraràpits als clients en un temps màxim de dues hores. Aquest servei és conegut com...

Quota ferroviària del port de Barcelona va augmentar un 13% el 2018

Gràcies a l'enfortiment de la seva connexió ferroviària en els últims anys, el Port de Barcelona va aconseguir incrementar la seva activitat en un 13% durant el 2018. La connexió ferroviària que ofereix el Port va facilitar el transport d'un major volum de contenidors...

Augmenta un 45% l’espai logístic contractat a Catalunya

Durant el 2018 a Catalunya va augmentar en un 45% respecte a l'any anterior, la quantitat de metres quadrats logístics contractats. Aquest increment representa en xifres la contractació de 665.945 metres quadrats logístics cosa que evidencia un any rècord per al...

SOBRE NOSALTRES

El Clúster Logístic de Catalunya és una associació sense ànim de lucre, que neix amb l’objectiu d’alinear estratègies i sumar esforços per potenciar i optimitzar l’activitat industrial en les pimes i contribuir a la millora de la seva competitivitat mitjançant la vertebració, dinamització i modernització de la logística i de la cadena de subministrament

Es finança mitjançant les aportacions econòmiques de les empreses sòcies del clúster, dedicades al transport, l’emmagatzematge, la manipulació, el software, el hardware, l’enginyeria, la consultoria, etc.

El Clúster Logístic de Catalunya ja ha tingut un reconeixement com a clúster en l’àmbit europeu, amb la certificació categoria bronze que atorga l’ESCA (European Secretariat  for Cluster Analysis). Així mateix, és membre de l’associació europea ALICE (Alliance for Logistics Innovation through collaboration in Europe).

AGENDA

abril, 2019

No hi ha esdeveniments

SOCIS

X