4 Tendències de transformació digital de el sector logístic al 2020

L’adequat aprofitament de la tecnologia ha impactat a les empreses de el sector logístic fins al punt de reorganitzar els seus processos i activitats. La transformació digital cada dia té major aplicació en la logística sobretot en la forma de fer arribar la mercaderia despatxada al seu destí.
El 2020 que ja treu el cap ve amb més innovacions tecnològiques que han de ser incorporades a la gestió logística a la major brevetat.

4 tendències en transformació digital aplicades a la logística

1. Digitalització de la informació

Ha estat un dels primers passos fets per les empreses logístiques per tal de digitalitzar la documentació existent. El procés que seguirà prenent força el 2020, busca convertir una informació analògica a un format digital. Gràcies a aquest format les companyies aconsegueixen començar a digitalitzar els seus procediments.
La digitalització de la informació ha fet per exemple que les empreses passin dels albarans manuals en paper, als albarans digitals. Aquests es gestionen a través d’un dispositiu mòbil amb connexió a Internet per tal de rebre comandes i lliurar mercaderies des de i cap a qualsevol part del món.

2. Big data i informació en temps real

La transformació digital incentiva que la informació flueixi permanentment i sempre estigui disponible. Per això la informació recopilada en temps real juntament amb la intel·ligència de dades permet a l’empresa tenir la visió completa de la cadena de valor.
D’aquesta manera es coneix l’estat dels transports, fluxos, rutes, informació meteorològica que afecti, situació de l’trànsit, accidents durant els recorreguts, oferta i demanda de serveis per zones geogràfiques, etc. Amb aquesta informació en temps real és possible reaccionar i prendre decisions sobre l’operació i optimitzar costos i temps.

3. L’Internet de les coses (IOT) i el transport intel·ligent

La IOT (per la seva sigla en anglès “Internet of Things”) és i seguirà sent una veritable revolució en la logística. Gràcies a aquesta revolució tecnològica és possible transportar amb seguretat la mercaderia i automatitzar els processos de transport. Per exemple la implementació de sensors i beacons ajuden a la gestió de clients, ja que permeten mesurar els recorreguts dels enviaments i temps, així com a identificar els colls d’ampolla en determinats punts de l’recorregut.
Una altra tendència per al 2020 que marcarà l’evolució de el sector són els vehicles autònoms.

4. Seguretat

El transport logístic es beneficiarà àmpliament si es compta amb informació en temps real, minut a minut, que permeti automatitzar processos i reaccionar immediatament augmentant la seguretat en el transport logístic. Aquesta transformació digital juntament amb models de Smart City i Open Data, ajudaran a descongestionar les carreteres, identificar riscos i reduir la sinistralitat.
Aquestes i altres tecnologies representen grans beneficis tant per a l’empresa de el sector logístic que les implementi, com per als clients incrementant el seu nivell de satisfacció.
Qualsevol companyia de el sector ha de considerar integrar la transformació digital a la seva operació no com una alternativa, sinó com una necessitat. Amb la seva aplicació aconseguirà mantenir-se vigent en el mercat de manera competitiva.