La UOC lidera una xarxa de recerca per afrontar els reptes ambientals de el sector de l’transport i la logística

Una xarxa de recerca estatal conformada per dotze universitats liderada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), s’ha integrat per tal d’unir sinergies per promoure una logística sostenible i complir amb els reptes ambientals.
A la Xarxa Espanyola de Transport Sostenible i Intel·ligent (SI-Trans) participen experts en anàlisi de dades, computació, intel·ligència artificial i investigació operativa. L’objectiu d’aquesta integració és afrontar els reptes ambientals de el sector de l’transport i la logísticasector clau en l’economia mundial.
La idea va sorgir arran de que si bé les activitats logístiques i de transport contribueixen a el progrés, també són font de problemes ambientals i socials. Aquests problemes s’han de minimitzar per garantir la sostenibilitat.
La Xarxa busca intercanviar i integrar coneixements i esforços dels diferents grups de recerca en l’àrea de transport i logística sostenible i intel·ligent. Igualment impulsar la formació de primer nivell per a joves investigadors i aconseguir la transferència de coneixement entre companyies i universitats.
Una altra meta és aconseguir la cooperació internacional mitjançant aliances amb institucions i investigadors científics d’altres països tant d’Europa com d’Amèrica. Tal és el cas de la integració amb el Programa Iberoamericà de Ciència i Tecnologia per al Desenvolupament, Cyted, a través de la seva xarxa iberoamericana de ciutats intel·ligents.
A més de la UOC, fan part de el projecte la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Politècnica de València, la Universitat de La Corunya, la Universitat de Burgos, la Universitat de la Llacuna, la Universitat Pablo de Olavide, la Universitat Pública de Navarra i la Universitat Politècnica de Madrid. El finançament de la xarxa està per compte de l’ministeri de Ciència, Innovació i Universitats mitjançant la convocatòria Accions de dinamització de xarxes d’excel·lència.

La visió de la Xarxa SI-Trans

El projecte ha determinat que és vital afrontar els problemes procedents d’activitats com l’enrutament de vehicles, per tal d’optimitzar les rutes perquè realment puguin satisfer les demandes dels grups de clients, analitzar els serveis derivats de les vendes de l’e-commerce i millorar la recollida de residus.
Un altre tema que estudia a profunditat és el desenvolupament de vehicles elèctrics, solució que representa grans desafiaments com la planificació de les estacions de càrrega, autonomia de maneig i reducció d’emissions a l’atmosfera.

Els investigadors de la Xarxa SI-Trans també s’han concentrat en:

● Investigar solucions per aconseguir l’ús coordinat de dades en temps real i d’inventaris de productes.
● Aconseguir el disseny i la integració de noves tecnologies derivades de la Internet de les coses.
● Aplicar mètodes analítics, algoritmes d’intel·ligència artificial i pràctiques de cooperació en pro d’un transport i una logística més sostenibles que afavoreixi la presa eficient de decisions en el sector.
El treball de la xarxa SI-Trans s’alinea amb el desenvolupament de la “estratègia europea per al transport intel·ligent i verd”, que busca afavorir la competitivitat de el sector transport i logístic d’una manera respectuosa i eficient amb el medi ambient.