Va créixer el tràfic de l’Port tot i la caiguda de el nombre de contenidors

El tràfic portuari de Barcelona va créixer entre gener i octubre de 2019 malgrat el descens en el nombre de contenidors. Les dades consolidades estableixen que els líquids a granel van afavorir els resultats, mentre que els TEUS canalitzats van caure durant el mes d’octubre en un 12,2%.
Sota aquesta anàlisi al Port de Barcelona va registrar la mobilització de 57,6 milions de tones de gener a octubre de el present any, el que representa un 1,3% més en comparació del mateix període del 2018.
A l’igual que al mes de setembre, l’increment de l’trànsit es va afavorir gràcies als líquids a granel que han registrat un creixement de l’8,8% amb 13,9 milions de tones. No obstant això i malgrat això, el tràfic total de contenidors va baixar el 0,9% fins als 2,8 milions de TEUS. Amb això i per primera vegada l’any el segment tanca la seva acumulat en negatiu.
En xifres el port català va canalitzar 281.407 TEU a l’octubre, el que representa un 12,2% menys davant el mateix mes de 2018.
En el període analitzat els contenidors plens de trànsit van caure el 5,1%, fins als 955.457 TEUS; i els d’exportació el 3,4%, amb 605.496 TEU. Tot i això, aquestes xifres es compensen parcialment a causa de l’augment de les importacions de contenidors plens que han sumat el 1,9% i assolit 501.110 TEU.
Els principals països de procedència i de destinació dels contenidors han estat Estats Units, la Xina, Turquia, Emirats Àrabs i Algèria. En les importacions registrades també s’observen altres ubicacions com l’Índia i Corea de Sud.

Recuperació gràcies a l’trànsit d’automòbils

Fins a octubre de 2019 els automòbils van sumar 655.146 unitats. Tot i que aquesta xifra hi ha el 2,9% per sota dels vehicles moguts durant els deu primers mesos de l’any 2018, l’impuls que s’observa d’aquest trànsit a finals d’aquest any està permetent que es recuperi terreny perdut, segons ho manifesta l’autoritat portuària.
Pel que fa a automòbils a l’octubre de 2019 el creixement va ser de 12,9% respecte a el mateix mes de l’any anterior, mentre que el creixement al setembre va ser de l’21,7% i en el mes d’agost de l’12,2%.

Líquids a granel

En la categoria de líquids a granel es destaquen les pujades de productes com els biocombustibles amb un 145,5%; els olis i greixos amb 32,7%; el gasoil amb 21,8% i els químics amb 6,1%.

Sòlids a granel

En el relacionat amb sòlids a granel seus volums van caure el 2,8% registrant un total de 3,4 milions de tones. Els països que han tingut major interacció amb el port de Barcelona han estat Japó, Egipte, Aràbia Saudita, Turquia i els Estats Units.
Mercaderies mobilitzades en transport marítim de curta distància
Aquestes mercaderies van sumar 27 milions de tones, és a dir un 0,9% més que el 2018.

Passatgers

El port va rebre uns 4,2 milions de viatgers, el 2,9% més respecte a l’any passat. D’aquests passatgers uns 1,4 milions van usar ferris (amb un creixement del 3,4%) i 2,8 milions van ser creueristes (el 2,7% més).