sostenibilidad en la logística

A la recerca de la sostenibilitat en la logística, una de les indústries més contaminants del planeta

Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, el mercat logístic i de transport, l’any 2016, va incrementar en un 3,5% els gasos contaminants, superant així els 48 milions de tones de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera.
Continuant amb les dades pertorbadors, gairebé el 15% dels gasos emesos a l’atmosfera a Espanya el 2017, pertanyen a la indústria logística.

Xifres realment preocupants en la indústria que, necessàriament han de ser millorades. Independentment de l’activitat, és possible prendre mesures que permetin reduir la contaminació mediambiental. I en aquest sentit han de treballar les empreses del sector.

3 reptes per aconseguir la sostenibilitat en la logística

Eliminar els espais buits en contenidors marítims

Un dels reptes a fer front per reduir la contaminació que deriva de l’activitat logística és eliminar els espais buits en els contenidors marítims.
I és que aquesta solució no només reduiria notablement l’impacte mediambiental, sinó que a més permetria estalviar, més de 40 mil milions d’euros anuals en costos logístics.

Optimització de rutes

Les aplicacions i programaris per obtenir dades sobre rutes, càrregues i petjada de carboni són una altra de les claus per començar a reduir l’impacte cap al medi ambient.

Per començar a reduir els gasos contaminants, abans hem de saber quant contamina la nostra empresa, quines són les operacions o activitats que més contaminen i estudiar els marges de millora. Per tot això, aquest tipus de programari són de gran ajuda.

I no només ajuden a reduir la contaminació, sinó també els costos de les operacions, ja que permetrà optimitzar-les i desenvolupar activitats d’una manera més eficient.

Logística verd o Green Logistics

Fa tot just unes setmanes vam parlar en aquest post sobre logística verda (et convidem a llegir-lo per ampliar la informació sobre aquest tema). Aquesta filosofia, que se sustenta en la transformació dels sistemes, processos i estructures logístiques, per a desenvolupar estratègies més eficaces i respectuoses amb el medi ambient aprofitant al màxim els recursos, és una altra de les claus, un altre dels camins cap a la sostenibilitat en logística .