S’incrementen en més d’un 12% els accidents laborals al sector de la logística i transport

Aquesta xifra representa un 12,84% més que fa un any i 2.261 casos han estat in itinere (accident ocorregut al treballador mentre es desplaça des del seu domicili fins a la feina i viceversa).

Aquest tipus de successos van representar un 6,75% més en comparació als set primers mesos del 2021. En aquests accidents, 75 treballadors han perdut la vida fent activitats del sector, cosa que representa un 5,63% més que l’any anterior.

Accidents laborals segons l’activitat logística

Transport terrestre

Va acumular per a aquest període un total de 13.932 accidents de treball, un 8,65% més respecte a l’any passat en el mateix període analitzat.

Transport marítim

Va sumar un total de 323 successos, cosa que representa un 44,84% anual més en comparació a l’any passat.

Transport aeri

Va registrar un total de 627 accidents, és a dir un 93,52% més que els set primers mesos de l’any 2021.

Emmagatzematge i activitats annexes al transport

Va arribar als 5.372 accidents durant el mateix període equivalents a un 18,35% anual més que l’any passat.

Activitats postals i de correu

Mostren un total de 3.762 accidents, és a dir, un 8,6% més que fa un any.

Maneig de maquinària mòbil

En aquest sector es van agrupar els accidents laborals ocorreguts a operaris de maquinària mòbil, igual que els ocorreguts a zones de càrrega i magatzems. Sobre això es van reportar un total de 27.237 accidents de treball ocorreguts a conductors i operadors de maquinària mòbil, cosa que representa un 10,5% més en comparació del 2021.

De tots els accidents registrats en aquesta activitat, 25.608 es van presentar durant la jornada laboral i 1.590 in itinere. En aquesta categoria es van reportar 92 accidents mortals.

Àrees d’emmagatzematge

Els accidents reportats en àrees d’emmagatzematge, així com en tasques de càrrega i descàrrega durant el mateix període, van ser de 27.551, és a dir, un 4,75% anual més. D’aquests, 27 van implicar decessos (tres menys que l’any passat).

Dades generals a Espanya

En aquest ordre d’idees, en el desenvolupament de l’activitat econòmica espanyola s’han registrat 362.993 accidents de treball entre el gener i el juliol del 2022, cosa que indica un increment d’un 14,42% més en comparació de l’any passat.

D’aquests accidents, 319.502 es van presentar durant el desenvolupament de les jornades laborals (un 15,8% anual més) i 43.491 van passar in itinere, mentre els treballadors es desplaçaven cap als centres de treball o tornaven d’aquests llocs a casa seva (augment anual d’un 5,16%).