Els costos d’última milla, un dels reptes més grans que estan enfrontant les empreses del sector logístic

L’última part del procés de lliurament de mercaderies al client final, el que es coneix com a última milla, és un dels reptes més grans que afronta la logística als països europeus més desenvolupats.

I és un veritable desafiament, ja que el nombre d’usuaris al comerç electrònic a Europa es va incrementar de manera vertiginosa, exigint lliuraments ràpids i efectius. De fet, el 2021 va superar els 500 milions d’usuaris, amb una taxa de penetració d’aproximadament el 60% de la població.

En aquest sentit, cal esmentar que els costos de darrera milla representen entre el 13% i el 75% de tot el procés logístic.

Quin és l’impacte de la darrera milla sobre la logística, el client i el medi ambient?

Aquesta darrera part del procés de lliurament de mercaderies o de paqueteria al client final, té un gran impacte en el sector logístic, així com en els clients i les zones de lliurament.

Per exemple, aquests lliuraments impacten en:

1. La congestió al trànsit urbà

En termes reals, es pot dir que un 20% del trànsit d’una urbs pertany al transport de mercaderies. I constitueix un veritable problema sobretot a les grans ciutats capitals com Barcelona i Madrid.

En el cas de Madrid, per exemple, la mitjana de temps que un conductor passa detingut per culpa del trànsit pot ser de dos dies a l’any.

En aquest sentit, disminuir el trànsit de les ciutats és una mesura fonamental. Però mentre les administracions locals prenen les respectives mesures (habilitar zones de vianants o millorar la xarxa pública de transport), les empreses logístiques han de buscar solucions per mitigar i fer front a aquesta situació.

2. La sostenibilitat mediambiental

Aquest és un altre factor de gran impacte, ja que aproximadament el 25% de les emissions de gasos contaminants procedeixen del transport de mercaderies.

Actualment, la qualitat de l’aire pot afectar en un 80% la salut de la població urbana.

3. Els costos associats

El transport de mercaderies per entrega al client pot afectar l’eficiència logística pels costos que té associats.

Fins i tot poden arribar a reduir la rendibilitat de moltes empreses del sector logístic. Per això, cal desenvolupar un sistema eficaç que pugui atendre a satisfacció la demanda creixent de transport de lliurament de mercaderies, per així minimitzar-ne els costos.

4. Creixement del comerç electrònic

L´increment del comerç electrònic està en auge, i ara molt més després de la pandèmia. Aquest sector ha experimentat uns creixements anuals per sobre del 20% al país.

Això ha implicat una competència sense treva entre les empreses per oferir preus atractius al client, juntament amb un nivell de servei excepcional.

El fet ara és que més del 86% dels enviaments es realitzen a domicili amb promeses de termini de lliurament de 24 hores.