Augmenten les inversions en les terminals portuàries de Barcelona per avançar en les transformacions energètiques

Descarbonitzar l’operació de les terminals del Port de Barcelona és l’objectiu plantejat per l’autoritat portuària per avançar en la transformació energètica. Gràcies a aquesta fita es van incrementar en uns 900.000 euros les bonificacions en l’últim exercici per estimular la transformació.

Gràcies a l’impuls de les bonificacions ambientals, el 2020 va llançar resultats molt positius. De fet les 14 terminals del Port de Barcelona beneficiades amb el pla de bonificacions mediambientals, van aconseguir invertir durant l’any passat al voltant de 1,7 milions d’euros en projectes de descarbonització.

L’aposta del Port català és reduir emissions de gasos efecte hivernacle a l’atmosfera, buscar la generació a partir d’energies renovables i iniciar el procés de transformació energètica.

Les bonificacions mediambientals

Les bonificacions representen entre el 15% i 20% de la taxa d’activitat de cada terminal i són molt representatives a nivell qualitatiu. Per exemple, s’estima que el 50% de les 14 terminals invertiran durant 2021 recursos amb vista a aprofitar les seves cobertes per a generació d’electricitat fotovoltaica.

Comparativament, durant 2019 les bonificacions van arribar als 886.000 euros i les inversions dutes a terme per les terminals van arribar en aquest any els 1,6 milions d’euros.

El Port també aplica aquestes bonificacions a armadors que afavoreixen la millora dels vaixells pel que fa a eficiència mitjançant l’ús de bateries elèctriques i gas natural (GNL). En aquests casos la quantia de bonificacions ha estat de mitjana de 2,3 milions d’euros. Amb això es busca atraure el Port vaixells menys contaminants per millorar la qualitat de l’aire de tot l’entorn.

Cal destacar que l’enclavament català va ser el primer a aplicar aquestes bonificacions a vaixells que van començar a usar gas natural liquat. Actualment és l’únic de l’Estat que aplica bonificacions a creuers buscant reduir les emissions d’òxids de nitrogen (NOx).

Inversions ambientals per reduir emissions

Aquesta és l’aposta del Port de Barcelona. Al respecte la presidenta de l’Autoritat Portuària de Barcelona, Mercè Conesa, ha ressaltat que el Port dóna suport i promou les inversions ambientals de les terminals per reduir les emissions a l’atmosfera. Per això s’han pres mesures d’estalvi i eficiència energètica, així com producció d’energia a través de les renovables (plaques fotovoltaiques) i estratègies com la promoció de l’electrificació de la mobilitat.

Afegeix que les empreses van de la mà del Port per iniciar el procés de transició energètica buscant que al 2050 es compleixi el repte de ser un Port neutre en emissions.

En termes generals el que es busca és millorar la sostenibilitat i la qualitat mediambiental de les operacions portuàries. De fet per donar suport a tota la gestió, el Port també es donarà suport en el seu nou portal web de Servei d’Atenció al Client (SAC). El lloc permet a l’usuari un accés més ràpid a la informació de l’enclavament, així com efectuar reclamacions i consultes i inscriure per rebre comunicats.

El servei SAC oferirà un contacte més interactiu amb el client amb un accés més ràpid a les aplicacions del Port.