Barcelona busca passar a un 80% de mobilitat sostenible

Per al 2024 el Pla de mobilitat urbana de Barcelona cerca aconseguir un 80% de trànsit sostenible a la ciutat. Aquestes polítiques de mobilitat de el futur contemplen més de 60 fronts d’acció i unes 300 mesures a prendre.

El nou pla té com a prioritat el disseny de polítiques que permetin construir una Barcelona més segura, equitativa, saludable i sostenible. Sota aquest context l’objectiu és aconseguir que per al 2024, el 81,52% de la mobilitat a la ciutat es faci a peu, amb bicicleta o en transport públic.

Per fer realitat el pla, l’Ajuntament destinarà uns 7.000 milions d’euros en conjunt amb les administracions relacionades amb la mobilitat a la ciutat.

Les mesures més importants

Les més de 300 mesures que es pretenen implementar busquen el compliment de quatre reptes fonamentals. Dins d’ells està millorar la qualitat de l’aire i combatre la crisi climàtica; tenir cura de la seguretat i la salut de les persones; garantir el dret al desplaçament i recuperar l’activitat comercial i econòmica. Aquí hi ha algunes de les mesures més destacades:

Càrrega i descàrrega de mercaderies

El pla buscarà estudiar la regulació de el temps d’estacionament en àrees de Distribució Urbana de Mercaderies, DUM. Tot serà segons el tipus d’activitat que s’hagi de fer ja sigui de carregui o descarregui, incentivant el treball nocturn amb vehicles silenciosos i amb la implementació de mesures fiscals i / o tarifàries que redueixin l’impacte ambiental d’aquestes zones.

Implementació de noves tecnologies

Contempla la incorporació de sistemes automàtics de control d’indisciplina viària; la posada en marxa de la “videodenúncia” en els busos per identificar aquells que incompleixin les seves parades o cometin infraccions. També es pretén ampliar l’ús dels serveis de vehicles compartits a l’àrea metropolitana.

Impuls a l’ús de la bicicleta

Es busca l’increment d’un 40% de la xarxa de carrils per a bicicletes, juntament amb un pla estratègic per garantir la seva aparcament segur. També es contempla incentivar l’ús de les bicis elèctriques.

Velocitat per a vehicles privats

El pla busca instituir la “velocitat 30” per a la ciutat amb excepció de les vies de connectivitat i centrar l’atenció en les zones de risc d’accidents i aquelles de major concentració. També es donarà prioritat a l’ús de cotxes menys sorollosos i sostenibles. Fins i tot es busca que un 80% de la flota municipal es trobi conformada per vehicles elèctrics.

Mesures per a vianants

S’incrementaran més de 32 quilòmetres de carrers exclusives per a ús de vianants, escales mecàniques i ascensors que milloren els accessos o redueixin la mobilitat rodada al voltant de zones escolars.

Transport públic

L’objectiu és millorar la xarxa de busos construint 68 quilòmetres de nous carrils. Igualment es reordenaran les línies supramunicipals i s’ampliaran les línies de busos amb zero emissions.

L’aprovació de el pla

El procés per a l’aprovació de el nou Pla de mobilitat urbana 2024 per a Barcelona es presenta durant el desembre 2020 per a un beneplàcit inicial. De succeir així entrarà a un període de debats per després procedir a l’aprovació definitiva en el Ple de Consell Municipal.