Aumentará la manca de conductors un 25% en 5 anys

El més significatiu és que aquest problema no és només pel salari. Hi ha altres factors que contribueixen a que la manca de conductors vagi en ascens: que les noves generacions no se senten atretes per aquesta professió; que és una tasca que implica molt temps fora de casa, que les condicions laborals no són molt bones i d’ingressar a aquest sector implica un alt cost per a l’interessat.
A aquestes conclusions va arribar el professor d’Economia Aplicada de l’IE Espanya, D. Jorge Pena Izquierdo, que va ser guardonat amb el IX Premi José Mª Huch de la Fundació Corell. El professor va realitzar el treball “Entenent la bretxa entre oferta i la demanda de conductors de camió a Espanya”, una investigació de caràcter social centrada en el tema humà i en la manca d’atractius que el sector transport ofereix als seus treballadors. La Fundació Corell va atorgar en total acord el premi representat en 10.000 euros.
El guanyador va manifestar que en la realització de la feina es van prendre diverses fonts d’informació, algunes bases de dades i la consulta de diversos professionals de sector. A partir d’això va aconseguir analitzar l’oferta i la demanda i altres components de mercat, amb la finalitat de fer estimacions economètriques i projeccions sobre els escenaris futurs.
L’estudi conclou de manera general que l’escassetat de conductors podria augmentar en 25% en els propers 5 anys. Aquesta situació portarà conseqüències importants per al comerç i principalment per a les exportacions espanyoles que estan en procés d’enfortiment.
Aquest problema ja està afectant a la majoria d’empreses de transport de mercaderies al país i que per les projeccions vistes, pot agreujar-se a futur.

Una eina per buscar solucions

La investigació va ser qualificada com molt completa, amb una visió global difícil de plasmar i orientada a les causes reals de l’escassetat de conductors. De fet l’estudi és considerat com una eina vital per trobar solucions.
Cada actor que fa part de el sector té visions diferents i no hi ha sensibilització sobre l’assumpte. Evidentment hi ha un problema de formació i competències, d’edat i sobretot, un problema social on ningú considera la professió de l’conductor professional com una cosa atractiu.
Segons les conclusions de l’estudi la solució a aquest delicat problema es basa en aconseguir analitzar totes les seves dimensions i després coordinar i establir mesures que portin solucions salarials i la millora de les condicions laborals. Una de les estratègies està en atraure més estrats de la població, com a dones, joves i candidats d’un nivell educatiu més alt.
Per la seva banda l’Organització Internacional per al Transport per Carretera, IRU, ha formulat un full de ruta amb accions innovadores a curt, mitjà i llarg termini. Aposten a ajudar a baixar les barreres d’accés a aquesta professió i a enfortir la professió.

El Premi de la Fundació Corell

La Fundació Corell, especialista en mobilitat, medi ambient i seguretat, premia les investigacions, iniciatives i solucions davant els problemes de el sector transport en les seves diferents modalitats.