Més de el 60% del sector logístic espanyol en un procés de transformació digital

Al voltant del 66% de les empreses espanyoles que pertanyen a el sector logístic es troben en un dinàmic procés de transformació digital. No obstant això el 27% d’elles encara no han començat i només el 11% no té previst començar.
Així ho va reflectir el IV Informe de Tendències d’Ocupació i Talent en Logística, elaborat per Fòrum de Logística a conjunt amb la multinacional ManpowerGroup. Segons l’estudi, el sector continua en creixement i promet ser un dels motors més importants en el desenvolupament econòmic tant d’Espanya (8% de l’PIB) com d’Europa, tot i enfrontar-se a un gran repte de transformació digital.

El procés de la transformació digital

La majoria d’empreses que conformen el sector logístic estan involucrades en digitalitzar i implementar les noves tecnologies en tots els seus processos productius. Això s’ha convertit en el gran dinamitzador de el desenvolupament de el sector.
En gran part estan interessades a enfortir les competències que exigeixen una transformació digital de el sector, com l’estratègia i el lideratge digital i la infraestructura tecnològica i de dades.
Però enmig d’aquest impuls el gran obstacle és el desajust de l’talent humà. De fet es constitueix en la major dificultat quan es tracta d’enfrontar la transformació digital. La meitat de les empreses no tenen coberts els llocs de treball digitals perquè no troben al mercat el perfil que requereixen i, a més, s’enfronten a l’desconeixement dels candidats dels beneficis de la digitalització, tot a causa de la resistència a l’canvi.

Els perfils professionals que demanda el sector

L’estudi indica que els perfils digitals amb més demanda en el sector logístic són els enginyers de programari logístics, arquitectes de sistemes i tècnics en Big Data per a la cadena de subministrament, desenvolupadors d’Apps i programadors web.
D’altra banda els especialistes en Blockchain, els arquitectes de sistemes i els enginyers de programaris logístics, són els perfils amb major dificultat de cobertura al sector.
Sota aquesta perspectiva, les companyies del sector que vulguin desenvolupar amb èxit la transformació digital, hauran d’invertir en formació i desenvolupament. Fins i tot en fomentar la curiositat i la capacitat d’aprenentatge del seu propi talent humà.

Exemples de transformació digital en la logística

La transformació digital aplicada al sector logístic implica afectar la forma en com es fan arribar les mercaderies al seu destí final. En aquest sentit es pot entendre com la reorganització i evolució de les activitats i processos de les empreses perquè s’aprofiti al ‘màxim la tecnologia.
Moltes companyies han iniciat amb el procés de digitalitzar la informació o la documentació ja existents, és a dir convertint la informació analògica en format digital. Un exemple d’això és l’ús albarans digitals en el procés de lliurament de mercaderies.
Per 2020 per exemple, s’espera comptar amb informació en temps real i big data, amb la qual cosa és possible fer seguiment a tota la cadena de valor i rebre informació en temps real i poder solucionar problemes en la mesura que es presenten.