Com afecta la ZBE a el transport de càrrega a Barcelona

Barcelona a partir de el passat 2 de gener de l’any nou ja va posar en vigor la mesura que regula la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Des del primer dia laborable del 2020 va començar la restricció i la posada en marxa de sistema de vigilància de càmeres que vetllarà per fer complir la norma.
2
L’objectiu és que s’aconsegueixi reduir en un 15% els nivells de contaminació. No obstant això només a partir d’abril d’aquest any es començaran a imposar les respectives multes als vehicles més contaminants que circulin per aquestes zones. Les multes estan entre els 100 i 1.800 euros.
La Zona de Baixes Emissions de Barcelona cobreix més de 95 quilòmetres quadrats i abasta l’àrea municipal a excepció de la Zona Franca industrial. També inclou a l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i part d’Esplugues i Cornellà.
La restricció s’aplicarà progressivament a les diferents categories de vehicles ja establerta a través de l’etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit d’Espanya, DGT.

La restricció s’aplicarà gradualment així:

● A partir d’l’1 de gener de 2020 no podran circular per la ZBE les motos, turismes i ciclomotors que no tinguin distintiu mediambiental entre les 07:00 h i les 20:00 h.
● A partir d’l’1 de gener de 2021 la prohibició de mobilització cobrirà a camions, autobusos i furgonetes que no tinguin etiqueta mediambiental durant el mateix horari i per la mateixa ZBE a Barcelona.
En aquest sentit els vehicles inclosos en les categories N1, N2 i N3, relacionats amb el transport de mercaderies (camions i furgonetes) i els de categoria M2 i M3 dedicats a l’transport de passatgers (autobusos amb més de 8 places i autocars), tenen termini d’un any per adaptar-se a la norma.

Efectes de la ZBE sobre el transport de càrrega a Barcelona

Associacions de transport com l’Associació General d’Autònoms-Pimes Transportistes de Catalunya, AGTC, (federada a FENADISMER), han rebutjat de ple aquesta restricció, ja que asseguren que afecta gran part de el parc automotor. De fet citen dades de el mateix Ajuntament de Barcelona i asseguren que el 56% dels vehicles lleugers i el 59% dels pesats que actualment circulen per aquesta zona de Baixes Emissions, resultarien afectats per la norma.

Argumenten el seu rebuig per diverses raons:

● En un any haurien de substituir uns 24.000 vehicles, xifra que no pot ser assumida per les empreses de transport, principalment les petites i autònomes de poca capacitat financera i que operen en aquesta zona. Així mateix l’Ajuntament no ha proposat cap mesura o ajuda per fer la renovació. Manifesten que tampoc hi ha seguretat jurídica ni ajudes públiques.
● No hi ha una alternativa ecològica real i concreta que permeti reemplaçar aquests vehicles amb motors Dièsel per vehicles no contaminants.
● No hi ha garantia que la inversió efectuada es pugui amortitzar, ja que no es coneixen els plans de l’Ajuntament per als anys vinents. Amb això no hi ha seguretat que els nous vehicles que substitueixin els actuals puguin seguir circulant d’aquí a quatre anys.