superficie logística en cataluña

Creix la superfície logística a Catalunya més d’un 60%

 

Parlem avui de bones notícies i és que a nivell logístic, a Catalunya, les novetats llancen xifres molt positives. Creix la superfície logística a Catalunya d’una manera sorprenent. Vegem fins a quin punt:

La superfície logística a Catalunya augmenta més d’un 60% el primer semestre

Segons un informe elaborat per Research de BNP Paribas Real Estate, a Barcelona, la superfície logística, durant el segon trimestre d’aquest any 2018, va arribar als 199.208 metres quadrats. Això fa que el segon trimestre de 2018 sigui el de major creixement des de 2007.
Si en lloc de trimestres parlem del creixement semestral parlem llavors de la 385.098 metres quadrats de superfície logística, fet que suposa un increment del no-res menyspreable xifra de el 63% respecte al mateix semestre de l’any anterior.

L’ocupació logística de què parlem s’ha focalitzat especialment en l’arc regional abastant un 70% de la mateixa. D’aquesta forma és aquí on s’han signat la majoria de les operacions logístiques; algunes d’elles, les de major envergadura. Cal destar d’aquestes operacions, per exemple, la signatura d’49.578 metres quadrats per part de Trans Sese a Abrera; sens dubte l’operació més important d’aquest període. Però no és l’única, també Mercadona o Vente Privée han realitzat importants operacions que han contribuït a assolir les xifres que avui són protagonistes en aquest post.

Previsions per al tancament de l’any 2018

Les previsions de l’estudi realitzat per Research de BNP Paribas Real Estate de cara al tancament de l’any 2018, revela que es lliuraran al voltant d’uns 60.000 metres quadrats de naus logístiques a nous desenvolupaments; una questió aquesta que els promotors revelen cada vegada més viable tot i el risc d’apostar per projectes que poden es especulatius. Unes previsions que es sustenten causa de l’escassetat de producte, la indubtable perspectiva de millora de les rendes i l’augment de l’activitat empresarial.