Digitalización del transporte

Digitalització del transport a Catalunya: un procés lent però inevitable

La digitalització és una tendència irreversible en gairebé tots els sectors econòmics, i el transport de mercaderies per carretera no n’és una excepció. No obstant això, a Catalunya, aquest procés sembla avançar a un ritme més lent del previst. Segons un estudi recent realitzat per l’Associació General d’Autònoms i Pimes Transportistes de Catalunya (AGTC), només un 7,5% dels transportistes catalans ha adoptat el document electrònic del transport (DET) o e-CMR, malgrat els nombrosos avantatges que aquest ofereix.

Digitalización del transporte

Coneixement i ús del document electrònic

El DET, que serà presumptament d’ús obligatori a partir de l’1 de gener de 2026, encara és un gran desconegut entre els professionals del sector. L’informe de l’AGTC revela dades preocupants: gairebé la meitat dels transportistes consultats (48,6%) desconeix l’existència d’aquest document i un sorprenent 64,5% ignora que el seu ús serà obligatori en pocs mesos. Aquest desconeixement s’estén també al fet que l’ús de l’e-CMR ja és vàlid en 28 països europeus, coneixement que només arriba al 15% dels enquestats.

Avantatges percebuts i desafiaments en la implementació

Entre les avantatges que el DET pot oferir, el 27% dels transportistes enquestats creu que facilitarà el seu treball, mentre que un altre 17% considera que millorarà les prestacions del document en paper. A més, un altre 17% subratlla l’accessibilitat que proporciona a tots els agents implicats en el procés logístic i un 14% opina que el seu ús serà fàcil.

No obstant això, la transició al format electrònic no està exempta de desafiaments. L’informe destaca la baixa utilització de la documentació electrònica per part de càrregues, operadors de transport o agències, amb només un 7,5% dels enquestats dient haver-la usada fins ara. Aquest mateix percentatge assenyala que algun client els ha proposat o exigit l’adopció imminent del document electrònic.

Suport i expectatives cap a l’administració pública

L’estudi també fa llum sobre el paper que hauria de jugar l’administració en aquest procés de digitalització. Un 50% dels enquestats opina que l’administració hauria d’oferir més ajudes directes als transportistes. Un 28% sol·licita més informació sobre el DET, i un 20% demana una major implicació en el procés logístic.

És evident que hi ha un clam per un major suport, especialment en termes d’ajudes públiques per a la implantació del DET. Malgrat la difusió realitzada per les administracions públiques i les associacions de transportistes, menys del 30% dels enquestats coneix l’existència d’aquestes ajudes i només un 8% ha sol·licitat alguna.

Cap a un futur digital

L’AGTC, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Quijote per al Transport, va constituir l’Observatori Permanent de la Digitalització del Transport Català el 2022. Aquest observatori té com a objectiu analitzar i quantificar els avenços del sector en matèria de digitalització, crucial per mantenir la competitivitat en un mercat cada vegada més globalitzat i exigent.

En conclusió, encara que la transició cap a la digitalització del transport a Catalunya és clarament lenta, els beneficis potencials i la inevitabilitat de la seva adopció suggereixen que els esforços han d’intensificar-se. La col·laboració entre el sector privat i l’administració pública serà fonamental per superar els reptes actuals i futurs, assegurant així que el transport català no només compleixi amb els requisits legals vinents, sinó que també aprofiti les oportunitats que la digitalització ofereix per millorar l’eficiència i la sostenibilitat