La UE és el major client del sector agrícola espanyol

En l’àmbit hortofructícola, Europa continua sent un destí clau per a l’exportació espanyola. De fet, el sector va representar el 97% de les exportacions de fruites i hortalisses en 2023. Això suposa uns 16 mil 334 milions d’euros dels 16 mil 885 milions totals. Aquest predomini europeu en les exportacions espanyoles s’ha incrementat en els últims anys. Per exemple, en 2019, el valor de l’exportació va ascendir a 13.111 milions, representant el 95% del total de 13.774 milions d’euros. Les dades es desprenen d’informes de la Federació Espanyola d’Associacions de Productors Exportadors de Fruites i Hortalisses (*Fepex).

La UE es el mayor cliente del sector agrícola español

Major client del sector agrícola espanyol

D’acord amb els experts, el mercat europeu es reforça com el principal destí de les exportacions espanyoles de fruites i hortalisses a causa de la falta de mercats alternatius i duradors fora del continent. Dins d’Europa, la Unió Europea (UE) és el principal mercat, amb exportacions que van aconseguir els 13.696 milions d’euros en 2023, la qual cosa representa el 81% del total i un creixement del 7% respecte a 2022. el Regne Unit és el segon mercat en importància, amb 2.047 milions d’euros en 2023, encara que va sofrir una disminució del 2% respecte a l’any anterior.

D’altra banda, les vendes a mercats extraeuropeus han mostrat una tendència a la baixa. En 2019, les exportacions a aquests mercats van ascendir a 663 milions d’euros, representant el 5% del total. No obstant això, en 2023, aquestes exportacions es van situar en 520 milions d’euros, la qual cosa suposa només el 3% del total global.

Comissió Europea

La importància d’Europa per al sector hortofructícola espanyol no sols es deu a la seva rellevància com a destí d’exportació, sinó també perquè la UE defineix gran part del marc legislatiu que regula l’activitat productiva del sector agrícola espanyol. Aquest marc legislatiu és crucial per a la competitivitat i sostenibilitat de les exportacions espanyoles. Les normatives europees en àrees com la seguretat alimentària, les pràctiques agrícoles sostenibles i les polítiques comercials impacten directament en com es produeix i comercialitza la fruita i hortalissa espanyola.

A més, la proximitat geogràfica i les infraestructures logístiques ben desenvolupades faciliten l’accés dels productes espanyols als mercats europeus. Les rutes de transport eficients i els temps de trànsit més curts són factors clau per a mantenir la frescor i qualitat dels productes hortofructícoles, la qual cosa és especialment important en un sector on la perecibilitat dels productes és un desafiament constant.

Al seu torn, el sector hortofructícola a Espanya també es beneficia de la diversificació de cultius i la capacitat de produir una àmplia varietat de fruites i hortalisses durant tot l’any, gràcies a les diverses zones climàtiques del país. Això permet a Espanya mantenir una oferta constant i variada per als consumidors europeus, consolidant així la seva posició en el mercat.

En conclusió, la contínua adaptació a les normatives europees, la millora en les pràctiques sostenibles i l’eficiència logística continuaran sent essencials per a mantenir i potenciar aquesta relació comercial. L’evolució de les exportacions cap a mercats no europeus, encara que actualment limitada, també podria oferir noves oportunitats de creixement a llarg termini, sempre que s’abordin els desafiaments logístics i reguladors que aquests mercats presenten.

Imatge cortesia d’https://pixabay.com, a qui pertanyen tots els drets