€5.000 milions: facturació històrica d’operadors logístics el 2021

Gràcies a l’enfortiment del comerç electrònic ia l’externalització de serveis, els operadors logístics a Espanya han aconseguit recuperar els ingressos el 2021 fins i tot superant el màxim històric, amb una facturació de 5.200 milions d’euros.

Segons l’Observatori Sectorial DBK i el registre de dades, el mercat logístic espanyol va registrar un creixement del 7,8% després de superar la caiguda provocada per la crisi sanitària del 2020.

Els cinc primers operadors logístics

L’Observatori indica que són cinc les companyies logístiques que sumen el 37,2% de quota de mercat:

1.Grup Logista
2.DHL Supply Chain
3.ID Logistics
4.STEF
5.Conway
Si s’analitza per sectors, la facturació d’emmagatzematge i les activitats que es van fer al magatzem es van incrementar un 7,4% respecte al 2020, cosa que va representar una xifra de 2.525 milions d’euros durant el 2021.

Per part seva, els ingressos del transport i la distribució de les mercaderies van representar més de la meitat del volum de negoci total del 2021, a causa d’un creixement en una mica superior al sector de l’emmagatzematge.

En resum, els ingressos totals dels operadors logístics (emmagatzematge de mercaderies, manipulació, transport i distribució) van assolir el 2021 els 5.200 milions d’euros. En aquesta xifra s’exclou el negoci derivat de serveis no associats a operacions d’emmagatzematge.

Increment d’operadors logístics

Així mateix, el 2021 es va registrar l’increment d’operadors logístics gràcies al bon comportament de la demanda i l’impuls del comerç electrònic.

Com a conseqüència, l’Observatori va comptabilitzar la presència al mercat de 225 operadors logístics, xifra que segueix en augment.

La tendència a l’externalització de serveis logístics i el dinamisme que encara es preveu a l’ecommerce permetran que a mitjà termini continuï creixent el volum de negoci dels operadors logístics.

Tot i això, l’Observatori Sectorial DBK ha assenyalat que l’oferta de serveis logístics es troba concentrada sobretot en les deu primeres empreses que reuneixen més de la meitat de la quota del mercat, és a dir un 55,8%.

L’Observatori indica que l’increment de la facturació es deu a la millora en la conjuntura econòmica, a la transició cap al comerç electrònic i al bon comportament de la producció a les branques industrials amb més potencial.

S’espera que aquesta tendència de creixement continuï a mitjà termini gràcies als factors abans esmentats com, per exemple, al bon comportament de la demanda, a l’auge del comerç electrònic ia l’externalització dels serveis.

Xifres comparatives amb anys anteriors

L’Observatori Sectorial DBK va puntualitzar que la gestió dels operadors logístics va patir un descens moderat per la crisi sanitària. Van passar de facturar 4.925 milions d’euros el 2019 a 4.825 milions el 2020.

Per al 2021, el valor del mercat va créixer un 7,8%, nou màxim històric.

Val a dir que L’Observatori Sectorial DBK és la marca de Informa D&B, especialitzada en la realització d’estudis d’anàlisi sectorial i de la competència dels principals sectors econòmics espanyols i portuguesos.

La firma fa un seguiment continu de més de 700 sectors d’aquests dos països i publica els resultats anualment.