El tràfic de contenidors al Port de Barcelona va augmentar un 15%

Gràcies a l’enfortiment del transport ferroviari i de les autopistes del mar com a impuls de la intermodalitat, el tràfic de contenidors al Port de Barcelona es va incrementar en un 15% durant el 2018. Aquest indicador de trànsit reforça el paper del port no només com a facilitador de l’activitat exportadora, sinó com una de les cadenes logístiques més prometedores i sostenibles de la regió.
Aquesta infraestructura catalana va canalitzar en 2018 al voltant de 67,7 milions de tones de tràfic total integrant totes les modalitats de càrrega.

El perquè del creixement

Aquest resultat positiu per al port es deu a diversos factors: en part al creixement del tràfic de contenidors que va superar els 3,4 milions de TEU (increment del 15% respecte a l’any anterior) ja que el 2017 Barcelona es va posicionar com el port europeu de major creixement.
Un altre factor a destacar és el bon resultat obtingut amb els contenidors de transbordament (aquells que es descarreguen en port per tornar a ser embarcats cap a la seva destinació final), activitat que va augmentar en un 35% durant l’any passat.
També es va registrar un avanç de la càrrega en contenidors de comerç exterior, particularment de les exportacions. En aquest sentit el port de Barcelona va canalitzar 752.915 TEU d’exportació (increment del 6,6% respecte al 2017).

Altres mercats dinàmics

El port també va complir una important tasca en la recepció de 4,4 milions de passatgers el 2018. Aquesta xifra es divideix en 1,4 milions viatgers que van usar ferris de línia regular (amb les Illes Balears, nord d’Àfrica i l’Itàlia), i els 3 milions restants van ser viatgers creueristes tant de port base (els que inicien i finalitzen el seu recorregut a Barcelona) com els que arriben a la ciutat en temporada baixa.
D’altra banda es destaca la interacció amb la Xina, país que es consolida com el principal soci comercial del port, ja que el 25% dels contenidors que passen per ell provenen o es dirigeixen cap al gegant asiàtic.

Resultats econòmics de l’exercici

Durant 2018 el port de Barcelona va registrar 173.500.000 d’euros d’import net de xifra de negoci, el que va significar un 4% de creixement davant l’any anterior.
Els beneficis de l’entitat van sumar 53,7 milions d’euros, mentre que el flux de caixa va ser de 102,5 milions. Igualment va registrar reducció de l’endeutament amb la cancel·lació anticipada de dos préstecs per 66.300.000 d’euros al Banc Europeu d’Inversions (BEI) durant 2018.