La normativa de l’EU exigeix etiquetatge visible en els pneumàtics

Gràcies a l’acord concertat entre els 28 estats membres de la Unió Europea es va aconseguir l’actualització de les normes europees sobre l’etiquetatge energètic de pneumàtics. Ara les etiquetes tindran més visibilitat per las consumidors: presencials, a distància o per Internet i inclouran informació relativa a l’adherència de les cobertes en neu i gel (inclouent els pneumàtics de vehicles pesats).
La intenció del Consell de la EU és l’oferta en el mercat de “pneumàtics més nets, segurs i silenciosos”, recolzats per una legislació que beneficiï als usuaris.
Els compradors podran triar els seus pneumàtics amb més tranquil·litat, ja que seran garantia d’eficiència, seguretat i fins i tot, de contribució a la disminució de gasos efecte hivernacle en el sector transport per carretera.

L’etiquetatge visible i la reducció dels GEH

Segons Anton Anton, ministre d’Energia de Romania i president de torn de la UE, els avantatges que ofereix aquest s’ajusti a la normativa contribuirà també al fet que la Unió Europea compleixi els seus compromisos adquirits en l’Acord de París dins de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH).
De fet el sistema d’etiquetatge dels pneumàtics busca reduir la contaminació acústica en el sector del transport i les emissions de GEH.
De la mateixa manera pretén incrementar la seguretat viària informant als consumidors de manera clara i visible els paràmetres d’eficiència energètica, seguretat, eficiència en consum de carburant i el nivell de soroll dels pneumàtics que compren.
A la Unió Europea el transport per carretera genera un 22% del total d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera. Els pneumàtics representen entre un 5% i un 10% del consum de carburant dels vehicles per la seva resistència al rodament. Per tant, la reducció de la resistència al rodament dels pneumàtics permet la reducció de les emissions i de pas l’estalvi als consumidors gràcies a un menor consum de carburant.
En resum la millora i visibilitat de l’etiquetatge en els pneumàtics proporcionarà als consumidors informació fiable, exacta i comparable en el moment d’adquirir-los. Això contribuirà a comptar amb vehicles més nets, silenciosos i a la descarbonització del sector del transport.

Altres finalitats de la normativa

● L’abast del reglament s’estén per primera vegada als pneumàtics de camions i autobusos (pneumàtics C3), ja que antigament les normes només s’aplicaven a pneumàtics de vehicles de turisme i furgonetes.
● Obre la possibilitat que a futur s’incloguin els pneumàtics recautxutats, amb previ assaig de mesurament del seu comportament per la seva heterogeneïtat en mides, bandes de rodaments i carcasses. Així mateix contempla la possibilitat d’incloure en l’etiqueta paràmetres relatius a l’abrasió i al quilometratge.
● El Consell de l’EU també pretén establir de manera obligatòria el registre de tots els pneumàtics del mercat europeu en una base de dades única de productes.