En un 15% s’incrementarà el parc logístic català els propers mesos

Mitjançant operacions clau en mà, es preveu que en un any i mig el parc logístic català s’incrementi en un 15%.
Segons les darreres dades del mercat logístic català de la Consulta Navesbarcelona, ​​especialistes en lloguer i venda de naus industrials i logístiques a Catalunya, tot i registrar-se una baixa disponibilitat històrica, es preveu que en els propers 18 mesos es lliurin al voltant de 766.000 m² de superfície logística al mercat català.

El consolidat de dades també especifica que de la superfície actualment en desenvolupament queden disponibles 441.000 m² després de deduir la superfície prellogada.
També s’estima que es lliuraran a l’Àrea Metropolitana de Barcelona uns 275.000 m² que actualment no estan ocupats.
La companyia consultora també preveu un potencial creixement amb la incorporació de 750.000 m 2 més de sòl entre els anys 2023 i 2025, encara que no tots s’acabaran usant com a sòls logístics.

Metres actuals més aportacions futures: resultat final

Navesbarcelona calcula que comptant amb els 80.000 m² disponibles actualment, més una àrea disponible a futur de 441.000 m², juntament amb una superfície addicional per culminació de contractes en magatzems existents, es pot tenir una disponibilitat anual de 300.000 a 350.000 m²/anuals finalitzar 2023.
La companyia consultora preveu a partir de la mitjana de contractació dels darrers cinc anys (525.000 m² anuals), que farà més necessari el desenvolupament d’operacions clau en mà. Això implicarà un desplaçament dels desenvolupaments de sòls logístics a ubicacions més allunyades de Barcelona.
Tot i això, cada dia creix la pressió per a les administracions públiques perquè accelerin la transformació de sòl apte per a aquest ús en zones properes a les grans urbs. Tot en resposta a les necessitats que sol·licita aquest mercat estratègic per a leconomia de la regió i de tot el país.

El mercat logístic català

Segons les últimes dades del mercat logístic català consolidades per Navesbarcelona, ​​la ràtio de disponibilitat global és del 2,36%. En aquest sentit, si apropem el zoom a algunes de les subzones del mercat, l’oferta de magatzems perquè puguin ser ocupats immediatament és pràcticament inexistent.
Aquesta és una inquietud gairebé recurrent al mercat, on s’albergarà la demanda futura si es manté en el mateix volum dels darrers anys.
Un altre factor que ajuda és que la Generalitat aposta per canviar les normes urbanístiques que facilitin la construcció de naus logístiques de diverses plantes com una bona estratègia per solucionar en alguna cosa la manca de sòl logístic.
A la realitat, a Catalunya no es compta amb sòl a prop dels ports de Barcelona i de Tarragona, ni tampoc a prop dels nuclis urbans tal com ho requereixen els operadors de comerç electrònic.
Per això es pensi en la reconstrucció d’edificis existents afegint-hi una segona planta.
Consulta Navesbarcelona és una agència especialista al mercat logístic i industrial, sòls i inversió, que ofereix els serveis d’intermediació, valoració d’actius i consultoria, tant a propietaris com a usuaris.