Engega el pla d’innovació del Port de Barcelona

L’Autoritat Portuària de Barcelona va iniciar el pla d’innovació basat en el terme “smart port”. Aquest model suposa una estratègia dinnovació col·laborativa, sostenible, impulsada per la demanda, amb forta base tecnològica i alineada amb la planejació estratègica del port.

El pla d’innovació cerca complir tres objectius fonamentals:

  1. Reforçar el paper del recinte portuari com a motor del creixement.
  2. Recuperar lʻeconomia, impulsar la innovació i la digitalització de lʻecosistema logístic.
  3. Afavorir i implementar sinergies amb la ciutat relacionades amb aquest àmbit.

Pel que fa a les línies d‟acció, el document proposa quatre línies encarregades del desenvolupament d‟eines de gestió transversals i àgils.

Les quatre línies de gestió cerquen la integració de tots els membres de la comunitat portuària de Barcelona; crear aliances amb lentorn innovador de Barcelona; estimular la innovació sectorial i difondre l’activitat innovadora del port.

El pla també contempla la creació d’una fundació privada anomenada BCN Port Innovation. La fundació serà el punt de trobada i debat on les companyies portuàries plantejaran els reptes i les possibles solucions per al sector.

També facilitarà la gestió de les iniciatives innovadores i l’acceleració dels projectes ambientals, tecnològics i de transició energètica que cerquen la transformació de Barcelona i el port.

Dins totes les novetats i innovacions, el Port de Barcelona recentment va celebrar la Jornada “Mercaderies al tren”, on es van reunir els principals operadors ferroviaris.

Durant la jornada es van analitzar diferents temes, com el canvi climàtic i la petjada de carboni al transport de mercaderies per ferrocarril i al sector del transport.

També es va exposar el tema del foment de l’ús del tren com a via de transport per millorar la sostenibilitat del port.

De fet, recentment el Port de Barcelona es va unir a la Declaració One Ocean Summit, per tal de disminuir l’impacte ambiental de l’activitat portuària i del transport marítim, en particular pel que fa a les escales dels vaixells als ports .

El Pla d´innovació del Port de Barcelona

El pla el va presentar el president del Port de Barcelona, Damià Calvet i la directora d’Innovació i Estratègia de Negoci, Emma Cobos.

Calvet va indicar que el Port de Barcelona “sempre ha estat davant del sistema portuari d’Espanya, així com dels ports Mediterranis i europeus pel que fa a la planejació i disseny de solucions innovadores.

L’objectiu del pla és aconseguir comptar amb una estructura més àgil per poder impulsar noves iniciatives de manera eficient i ràpida.

El pla també contempla impulsar el Districte Blau, ubicat a la zona del Port Vell.

Així mateix, l’Autoritat Portuària va anunciar recentment una inversió per 110 milions d’euros (123 milions de dòlars), destinats al desenvolupament del projecte Nexigen que busca descarbonitzar l’activitat portuària i millorar-ne la qualitat de l’aire.

D’aquests 110 milions, 90 milions d’euros es destinaran a sistemes de subministrament d’energia a terra.

Els 20 milions d’euros restants s’adreçaran al desplegament de la xarxa que inclou la Subestació Portuària.