El 2022, Maersk reporta augment d’ingressos de 52%

 Sense haver acabat encara el 2022, el grup danès Maersk va reportar en el seu exercici fins al juny d’aquest any resultats econòmics rècord amb un increment del 52% dels seus ingressos equivalents a 21.307 milions d’euros.
 De fet, aquests resultats obtinguts per la companyia durant el primer semestre de l’any s’aproximen als aconseguits a l’exercici complet del 2021.

En 2022, Maersk reporta aumento de ingresos de 52_

Amb aquests èxits, totes les divisions del grup van millorar els resultats semestrals amb creixements a doble dígit, tant en beneficis com en ingressos.
 També l’Ebitda (benefici brut d’explotació) va créixer fins a 10.113 milions d’euros i els beneficis es van duplicar si es comparen amb el mateix període del 2021.

 A què es deuen aquests resultats?

 Que s’han presentat condicions excepcionals del mercat i que el gegant logístic i marítim s’ha transformat cap a una oferta de logística integrada.
 Un altre factor que va influir en l’assoliment d’aquests resultats va ser que la companyia va estimar que les tarifes dels nòlits marítims arribarien de manera gradual a nivells normals per al quart trimestre del 2022.
 Els resultats també es van aconseguir gràcies a:
 ● El notable increment de les taxes de contractació al sector marítim.
 ● El vertiginós creixement amb rendibilitat del sector de la logística.
 ● El sòlid i continu rendiment de les terminals.
 Segons Søren Skou, conseller delegat de Maersk, el negoci de logística va tornar a créixer en volums “per sobre del mercat”.  De fet, afirma que els clients de transport marítim de la companyia continuen comprant la proposta de valor.  Això implica un creixement orgànic dels ingressos en un 36%.

 Els resultats de la gestió

 El resultat net del segon trimestre del 2022 de Maersk va ser de 8.446 milions d’euros.
 El del primer semestre acumulat ha estat de 15.124 milions d’euros (més del doble del benefici obtingut durant el primer semestre del 2021).
 A partir d’aquests resultats, el grup danès Maersk preveu un Ebitda d’uns 36.338 milions d’euros per a tot l’any 2022.

Resultats per divisions

Divisió logística

 Entre l’abril i el juny del 2022, els ingressos de la divisió logística van créixer un 61% fins a assolir els 3.437,3 milions d’euros en comparació dels 2.128,4 milions del mateix període el 2021.

Transport aeri

 Durant aquests mateixos mesos, la companyia va reforçar la seva oferta de transport aeri a través del llançament de Maersk Air Cargo.
 Tot i això, i enmig d’aquest creixement, l’empresa reconeix els efectes patits pel tancament dels ports a la Xina davant la política Covid zero, així com per la guerra d’Ucraïna.
 D’altra banda, Maersk analitza que la demanda mundial de contenidors es reduirà durant el 2022. I aquest comportament és producte de la moderada demanda mundial de serveis logístics a totes les cadenes de subministrament.
 La naviliera estima que el volum mundial de contenidors va disminuir en un 2,3% comparativament amb el segon trimestre del 2021, mentre que la càrrega aèria ho va fer en un 9,4%.
 Maersk espera que el 2022 la demanda mundial de contenidors estigui entre el -1% i l’1%.