Evolució de la logística durant l’últim segle

Fem un repàs de l’evolució que ha patit la logística des dels anys 30 fins ara.

Anys 30 “La logística militar”

Després de la Segona Guerra Mundial sorgeix l’interès dels negocis pel procés logístic i s’estableix una analogia entre la logística militar i el proveïment tècnic material i es comença a relacionar la logística militar amb la producció industrial.

Anys 50 “Conceptualització de la logística”

La logística agafa major importància a causa de la transició que travessen els països més desenvolupats, d’una economia caracteritzada per l’excés de demanda a una economia amb excés d’oferta, sent aquestes els seus principals característiques:

 • Primers desenvolupaments de cost total de les operacions logístiques.
 • S’enfoca a la preocupació per satisfer al client.
 • Adquireixen especial importància els canals de distribució. Es vol vendre qualsevol producte en qualsevol lloc.
 • Augmenten els nous productes, com a conseqüència s’originen les línies de producte.

Anys 60 “Outsourcing”

La logística va prendre un nou enfocament on el “outsourcing “ era el mecanisme més adequat per arribar als clients, ja que tenia com a objectiu principal  la subcontractació d’altres empreses perquè el flux de béns o informació fos eficient i arribés a totes les parts que estiguessin a l’abast de l’empresa.

Anys 70 “El concepte de la logística en prova”

 • El servei al client es converteix en requisit imprescindible per continuar competint amb els líders del mercat.
 • Avanços en el concepte de distribució física.
 • S’originen períodes de recessió i creixement en l’economia a nivell mundial.
 • Desenvolupament de l’estratègia de gestió d’inventaris.
 • Va començar a sorgir la tecnologia per la revolució industrial que es va donar en aquests temps, i es va reduir el cost de tecnologia d’informació per millorar la qualitat, la qual cosa va provocar un mecanisme millorat per al proveïment dels béns o informació de manera exacta i precisa al moment que el client realitzava la seva comanda, aquest mecanisme és el denominat “Just in Time”, és a dir just a temps

A partir dels anys 80 “Modificació en les preferències”

 • La crisi energètica del moment propulsa el moviment cap a la millora del transport i emmagatzematge.
 • L’enfocament de Just in Time va ser modificada per en Quick Responsse (QR) i Efficient Consumer Response (ECR) amb l’únic objectiu de cercar un lliurament precís amb la quantitat exacta, quan i on es necessités, per satisfer al client.
 • Canvis en les preferències de la cadena de subministrament on es presta especial atenció als proveïdors, distribuïdors i servei al client, definint la demanda de l’usuari final.
 • Es redueixen els inventaris, els costos logístics totals, i s’escurcen els temps de lliurament.
 • Les operacions logístiques són intensives en energia: neix la preocupació ambiental-ecològica.

1990 “Foment de la logística

La logística es va ser convertint en un procés més integrat pel que fa al seu entorn extern i intern, és a dir els seus processos interns de l’empresa eren administrats segons les relacions que es tenien amb els seus clients i proveïdors.

Aquest procés d’integració  ocasiona que l’administració de la logística comenci amb un pla estratègic quant al disseny de com arribar als  clients finals, amb la finalitat de sobre sortir i minimitzar la competència, establint plans eficients per al proveïment dels productes.

 • La tecnologia continua posicionant-se en els processos convencionals de Logística i als canals de Distribució
 • Externalització de serveis
 • La demanda de serveis logístics s’expandeix

Conclusions

Dia a dia s’observa que portar a la pràctica una bona gestió logística empresarial és imprescindible, s’ha desenvolupat a través del temps i és en l’actualitat un aspecte bàsic.

Un projecte de logística perfectament dissenyat és l’eina més estratègica per competir a l’exigent mercat actual, aconseguint la fidelització del client.

Tots aquests canvis que es van anar adaptant amb el pas del temps en l’administració de la logística va ocasionar  que no només s’administri un procés intern que va des de la fabricació del producte fins que ho adquireixi el client, sinó que ara s’analitzen tot una  xarxa de subministraments  que implica  diversos fluxos  de processos,  la qual cosa ara es coneix com l’administració de la cadena de subministraments, la qual  ha de tenir en compte també als clients intermedis com els distribuïdors i els detallistes en el procés que es fa perquè el producte arribi al client.

Aquesta cadena de subministraments implica diverses etapes com el de proveïdors, fabricadors, distribuïdors, detallistes i els clients, el qual la nova administració els integra interfuncionalment, ai que cadascun és autosuficient en un mercat cada vegada més competitiu.

L’administració de la cadena de subministraments actualment busca la integració en totes les fases de decisions en  la seva cadena, la qual ha tingut un gran creixement per la revolució de la tecnologia, el qual ha fet que les estratègies es basin en la qualitat de les relacions entre els participants de la cadena de subministraments, el qual es busca alinear-los amb els objectius de l’empresa.

Tot això amb la finalitat de donar un millor servei al client final, a més de donar-li major valor de satisfacció i que el client es torni fidel  a l’empresa.