A què ens referim quan parlem de “Logística”?

Definicions a tenir en compte en el camp de la logística:

LOGÍSTICA COMERCIAL: És clau de la cadena de valor ja que incorpora el producte, dissenya i identifica la necessitat de nous productes o serveis.

DISTRIBUCIÓ: Fa referència al moviment extern dels productes des del venedor al client o comprador. La logística de distribució i la distribució física del producte són termes equivalents.

LOGÍSTICA EMPRESARIAL: Des dels seus orígens en el camp militar la logística empresarial ha tingut una gran evolució i s’ha convertit en una branca de la indústria i serveis, aportant solucions per a la gestió en gairebé tots els àmbits empresarials.

INTEGRADA: És el conjunt de recursos i eines per millorar la gestió empresarial:

  • redueix els costos de mantenir inventaris
  • ajuda a prestar millor servei al client
  • disminueix les inversions de capital

INTERNA: La interna són les activitats operatives internes de l’empresa.

INVERSA: S’encarrega de recuperar i reciclar envasos, embalatges i residus perillosos. Així mateix s’ocupa dels processos de tornada d’excessos d’inventari, devolucions de clients, productes obsolets i inventaris estacionals.

LOGÍSTICA PORTUÀRIA: La seva eficiència en procediments i els costos associats amb l’operació de la càrrega, són molt importants per al creixement d’una economia nacional, en ser part fonamental de l’estratègia de la logística portuària als mercats internacionals.