Història de la logística

El naixement de la logística es remunta a quan l’ésser humà emmagatzemava menjar en les coves amb el propòsit de tenir menjar durant el fred i llarg hivern, gestionant el que avui dia coneixem com el procés d’aprovisionament i el control d’inventaris.

En aquella època els productes no es transportaven, per la qual cosa els humans es veien obligats a viure prop dels llocs de producció maximitzant la rendibilitat present i futura de la civilització, en termes de costos i efectivitat.

Els romans tenien sempre un logístic com a administrador dels recursos materials en els seus exèrcits

A l’època antiga de la civilització occidental entre els anys 500 i 430 abans de nostra era els grecs recorrien al terme per definir el tipus de raonament que emprava símbols matemàtics i nombres. D’altra banda a Atenes es deien logístics als funcionaris  que calculaven les necessitats de l’Estat

Pensem que la denominada logística moderna té el seu origen en l’àmbit de l’enginyeria militar:

  • organització del moviment de les tropes
  • allotjament
  • transport
  • avituallament

En situacions de guerra, l’eficiència per transportar i emmagatzemar els materials i queviures resulta vital i la logística militar s’incorpora al món empresarial des d’on les tècniques logístiques van evolucionar fins al seu concepte actual.

Amb l’aparició del comerç és quan es fa imprescindible, ja que comencen a presentar-se problemes:

  • de coordinació en la línia de producció
  • de proveïment de matèries primeres
  • d’emmagatzematge del producte i la seva distribució

I al mateix temps que la producció augmentava, es feia necessari invertir en:

  • infraestructures
  • xarxes de comunicació
  • transport

L’Era industrial i l’empresa moderna

Després de la Segona Guerra Mundial sorgeix l’interès dels negocis pel procés logístic. S’estableix una analogia entre la logística militar i el proveïment tècnic material i es comença a relacionar la logística militar amb la producció industrial. Aquests són els primers  passos en l’aplicació de la logística en la vida civil, doncs es va reconèixer que la mateixa podia ser emprada en la indústria. Sorgint així la logística industrial.

Durant el procés d’industrialització, les empreses van començar a treballar en una cadena logística més complexa per tal de reduir els objectius essencials de l’empresa industrial en la forma més eficient possible i amb el mínim esforç. Les empreses que es van adaptar als canvis en la logística de la seva cadena de producció es van posicionar com a líders durant aquesta època, adquirint grans avantatges competitius.

Origen de la paraula “Logística”

La paraula logística prové de l’arrel grega Logis, que significa càlcul i del llatí logística, terme amb el qual s’identificava en èpoques de l’Antiga Roma a l’administrador o Intendent dels exèrcits de l’Imperi.

També es creu que procedeix del vocable loger, d’origen francès, el significat del qual és habitar o allotjar.

Així mateix es fa referència al Major General donis Logis, membre d’un Estat Major, encarregat del acomodament o acantonament de les tropes en les diferents campanyes.