Hasta agosto de 2025 Aduanas autorizará la presentación de la sumaria de depósito temporal

Fins a l’agost del 2025 Duanes autoritzarà la presentació de la sumària de dipòsit temporal

Segons el procés d’implementació del Codi duaner de la Unió, el Departament de Duanes ha emès una circular anunciant l’habilitació dels sistemes informàtics per a l’enviament dels nous missatges G3 –aquest missatge fa referència a la notificació de presentació de mercaderia– i G4 –corresponent a la declaració de dipòsit temporal–. Aquests sistemes estarien disponibles a partir del passat 1 de gener del 2024 per a les mercaderies per via aèria i de l’1 de març d’aquest any per a les mercaderies per via marítima.Hasta agosto de 2025 Aduanas autorizará la presentación de la sumaria de depósito temporal

Contràriament al que estableix el CAU, Duanes ha decidit mantenir tant la declaració sumària de dipòsit temporal com els nous missatges G3 i G4, a causa de les complicacions tècniques que presenta el nou sistema. Això representa un alleujament per al sector logístic, ja que permetrà la coexistència dels dos mètodes fins al 2025.

Sumària de dipòsit temporal

La decisió també està influenciada pel fet que tot el procés s’haurà de modificar novament a partir de l’agost del 2025, amb l’entrada en vigor de la nova finestreta única marítima establerta al Reglament 1239/2019. En aquell moment, la duana deixarà d’acceptar la declaració sumària de dipòsit temporal i només admetrà les comunicacions a través dels missatges G3 i G4. Les limitacions funcionals afavoriran lús de la declaració sumària de dipòsit temporal, mentre que ambdós sistemes coexisteixin. Les autoritats duaneres emfatitzen que la declaració sumària de dipòsit temporal continuarà sent el sistema preferit. A més, assenyalen que aquells que optin per enviar els missatges G3 i G4 durant el període de coexistència hauran de passar proves de conformitat amb les limitacions funcionals del sistema. És important tenir en compte que durant aquest període de coexistència, altres documents o declaracions vinculats als missatges enviats, com ara el missatge G5 (moviment de mercaderies en dipòsit temporal) o certs documents relacionats amb el G4, no estaran inicialment disponibles.

Sistemes de missatges generalitzats

En resum, les limitacions funcionals prioritzaran la declaració sumària de dipòsit temporal, amb l’objectiu d’implementar i exigir els nous sistemes de missatges i comunicació de manera generalitzada, d’acord amb l’aplicació del Reglament 1239/2019. Cal recordar que el Codi Duaner de la Unió (CAU) té com a objectiu impulsar el comerç exterior de la Unió Europea amb països tercers, gràcies a iniciatives com el despatx centralitzat europeu. Aquesta mesura representa una de les principals simplificacions en les formalitats duaneres contemplades al CAU, i és particularment atractiva per a empreses amb operacions a diversos països de la Unió Europea. El despatx centralitzat europeu permet als operadors econòmics autoritzats centralitzar i integrar la comptabilitat, logística i distribució, generant eficients sinergies entre els fluxos logístics i el procés duaner. L’experiència de diverses empreses que ja han implementat aquesta simplificació en altres països europeus confirma que la centralització comporta estalvis en costos administratius i de transacció, cosa que, des d’una perspectiva competitiva, millora la posició de les empreses al mercat.
 Imatge cortesia de https://pixabay.com, a qui pertanyen tots els drets