La ZFB donarà prioritat a la segona fase de DFactory el 2024

En una reunió plenària recent del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ​​ha resultat aprovat el seu pressupost per a l’any 2024. Durant la sessió, el Consorci ha presentat els principals projectes per al proper any, destacant especialment la segona fase d’execució del DFactory Barcelona .

D’acord amb els representants del Consorci, aquesta iniciativa enfortirà l’ecosistema de la indústria 4.0. Van destacar que afegiran 70.000 m2 addicionals als 17.000 ja existents. De la mateixa manera, s’han anunciat els esdeveniments clau destinats a fomentar l’activitat econòmica, incloent-hi la 24a edició del SIL Barcelona, ​​la 5a edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW) i la 4a edició de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) . Cal recordar que segons els detalls proporcionats a la seva pàgina web, DFactory s’estableix com a centre neuràlgic per fomentar l’avenç de la indústria 4.0. Asseguren que es tracta d’un enclavament té com a finalitat propiciar el progrés i l’expansió del sector, recolzant les empreses en el trajecte cap a la digitalització. Dirigit i administrat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ​​el seu propòsit principal és erigir Barcelona com un epicentre de la innovació 4.0 al sud d’Europa. A més, busca instaurar un entorn propici per atraure talent, tecnologia i inversió, constituint un espai únic que congrega les empreses més innovadores i els projectes tecnològics més avançats.

Impuls a l’ecosistema emprenedor

Durant la reunió van assegurar que el CZFB continuarà impulsant l’ecosistema emprenedor mitjançant les dues incubadores d’alta tecnologia: la Incubator 3D i la Incubadora de Logística 4.0, sent aquesta última la primera dedicada a la indústria 4.0 en l’àmbit de la cadena logística. S’ha informat sobre el progrés del pla estratègic de l’entitat desenvolupat en els darrers quatre anys, el qual inclou 16 projectes estratègics dividits en 532 accions a desenvolupar. Fins ara, el 98% d’aquestes accions s’han fet sense cap retard. D’aquesta manera, la institució continuarà el 2024 el compromís amb l’activitat econòmica i la promoció empresarial, mantenint un enfocament clar en la innovació, la sostenibilitat i la nova economia. És rellevant assenyalar que el Consorci de la Zona Franca de Barcelona és una entitat pública autogestionada que no rep ingressos externs, i que reinverteix els beneficis obtinguts de les activitats per generar oportunitats tant per a les empreses com per a la societat en conjunt.

Projeccions per al 2024

Les projeccions de l’organització, donades a conèixer a la plenària recent, indiquen que obtindran uns beneficis de 13,23 milions d’euros. La xifra representa un augment de l’11,6% en comparació de l’exercici anterior. A més, l?entitat pública ha anticipat un ingrés net de 59,2 milions d’euros per al mateix any. Segons Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al Consorci, els pressupostos per a l’any 2024 reflecteixen clarament el compromís amb el progrés regional, impulsant la creació d’ocupació, promovent la inversió i contribuint al creixement econòmic sostenible. Per part seva, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, ha expressat que a través dels tres eixos estratègics de l’entitat -sostenibilitat econòmica, desenvolupament i progrés social, i integració urbana i sostenibilitat mediambiental-, aspiren a ser un model exemplar de gestió pública que marqui la diferència en la vida de les persones i en la construcció d’un futur pròsper i sostenible.
Imatge cortesia de https://www.dfactorybcn.com, a qui pertanyen tots els drets