Informe La transició cap a una mobilitat més intel·ligent i sostenible

El CTESC ha publicat l’informe: “La transició cap a una mobilitat més intel·ligent i sostenible” amb la participació de PIMEC.

L’objectiu general de l’informe és el d’analitzar les tendències globals de la mobilitat, estudiar el reptes futurs i contribuir amb consideracions i recomanacions a dissenyar una estratègica de Mobilitat Més Intel·ligent i Sostenible (MMIS) per Catalunya.

L’informe s’estructura en onze capítols que comprenen des de la descripció del sistema de mobilitat actual fins al pronòstic dels impactes d’un nou model de MMIS, però també de la pandèmia de la COVID-19. A més, conté una introducció conceptual, la descripció d’una selecció d’experiències i bones pràctiques, les aportacions de les persones expertes i cent-dinou consideracions i recomanacions.

A l’informe es descriuen quins són els factors que estant influint en el canvi de model de mobilitat, es valoren quines inversions en infraestructures de transport, energètiques i de connectivitat són necessàries per assolir una MMIS, s’analitzen els impactes econòmics, socials i mediambientals d’aquest canvi de model i es formulen un conjunt de consideracions i recomanacions al Govern que pretenen contribuir a dissenyar mesures i polítiques tenint en compte els impactes.

En quant als continguts, s’aborda el punt de partida de la mobilitat a Catalunya, es conceptualitza la Mobilitat Més Intel·ligent i Sostenible, es descriu el marc jurídic, es contemplen les diferents dimensions (econòmica, tecnològica, energètica, mediambiental i de salut, de seguretat sanitària i de transport col·lectiu) i es descriuen les infraestructures necessàries (TIC, energètiques i de transport). També es repassen els instruments i les polítiques dirigides al sector del transport.