Com serà el futur de les autopistes sense peatge?

El Gremi de Transports i Logística de Catalunya s’estima en uns 2.000 euros a l’any l’estalvi que s’aconseguirà per camió de transport a causa de l’eliminació dels peatges a l’AP-2 i l’AP-7, dues de les principals vies per al transport  internacional.

 L’estalvi també és per als altres vehicles pesants que transiten per la zona, ja que des de 2012 hi ha un desviament obligatori des de la N-II que els obliga a utilitzar les vies de peatge per motius de seguretat viària.
 L’eliminació es va dur a terme l’1 de setembre, però la mesura pot ser només temporal en el cas que el Govern aconsegueixi aprovar el projecte de taxa de pagament per ús, per a la xarxa d’alta capacitat de l’Estat.
 Així mateix, Raquel Sánchez, ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, va defensar la idea de la temporalitat, ja que el considera un “mecanisme just” per a sufragar les cada vegada més enormes despeses que implica el manteniment d’aquesta xarxa viària, una de  les més extenses de la Unió Europea.
 S’estima que per aquestes vies circulen diàriament uns 12.000 vehicles industrials, cap a la frontera de La Jonquera.

 L’eliminació de peatges i els seus avantatges

 Per la seva banda, el Gremi de Transports i Logística de Catalunya considera que l’eliminació dels peatges de les autopistes és una bona aportació tant per a la millora de la seguretat viària, com per afavorir la descongestió de la xarxa viària nacional.
 L’altre avantatge és que des d’ara els conductors de carreta podran triar transitar una o altra via, no basats només en criteris econòmics com fins ara, sinó principalment en funció de la destinació a què es dirigeixi o de la distància a recórrer per arribar-hi.
 Gràcies a la gradual alliberament de peatges a les autopistes, s’aconseguirà rebaixar de forma significativa l’actual facturació que els transportistes a Espanya i Catalunya han d’assumir per aquest concepte.
 El Gremi també destaca que ja durant més de cinc dècades les empreses concessionàries que han gestionat aquestes vies, ja han aconseguit a la data amortitzar la inversió de construcció i manteniment fins a 50 vegades mitjançant el lloc segur de peatges.
 Amb això, consideren satisfactori que un cop vagin vencent els contractes de concessió, també s’alliberin de peatges nous trams d’autopistes a Espanya.

 Els peatges actualment al país

 A la data encara Espanya compta amb un total de 3.223 quilòmetres de pagament en 39 carreteres de la xarxa viària nacional.  Només 21 províncies espanyoles es troben lliures de vies de peatge.
 No obstant això, durant els últims anys en diversos trams en diferents vies s’han anat expirant les seves concessions, amb la qual cosa han passat a formar part de la xarxa pública estatal.
 Un exemple d’això és que a finals de l’any 2018 va vèncer la concessió de l’autopista AP-1 Burgos-Armiñón (84 quilòmetres de longitud) quedant lliure de peatge.  Al gener de 2020 va succeir el mateix amb les autopistes AP-7 entre Alacant i Tarragona (474 ​​quilòmetres), i l’AP-4 entre Sevilla i Cadis (94 quilòmetres).