Peatges impagats es podran cobrar en qualsevol Estat de la Unió Europea

Gràcies a l’actualització de les noves normes sobre telepeatges de carretera adoptades formalment pel Consell de la UE, després de l’acord provisional assolit amb el Parlament Europeu al novembre de 2018, molt aviat serà més fàcil cobrar els peatges impagats gràcies a les noves normes sobre telepeatges de carretera.
El nou sistema d’intercanvi d’informació en tota la Unió Europea permetrà a les autoritats nacionals dels Etsats membres, conèixer les dades de matriculació de vehicles dels altres estats, carretera per on transitava, data i hora de l’impagament, per tal d’identificar els propietaris amb pagaments pendents i efectuar-los el cobrament.
La informació estarà disposició de tots els països membres mitjançant eines informàtiques interoperables a tots els estats que podran intercanviar en línia o efectuar peticions per lots de matrícules de possibles infractors en l’impagament dels peatges.
La normativa també contribuirà a millorar l’habilitat per a intercanviar informació entre els sistemes de telepeatge, fent-los més rendibles i fàcils d’utilitzar.
La interoperabilitat acabará amb les traves administratives com els molestos procediments d’acreditació i les especificacions tècniques locals sense normalització, per la qual cosa serà més fàcil per als proveïdors de serveis de telepeatge cobrar els peatges.

Com operarà el cobrament?

Amb el nou sistema serà molt fàcil seguir-li la pista en tot el territori de la Unió Europea als que no paguen els peatges de carretera, no importa en quin país estigui matriculat el vehicle.
La informació que el sistema permetrà intercanviar és la relacionada amb peatges que s’abonen en forma electrònica o manual després d’utilitzar una infraestructura viària.
En aquest sentit la reforma situa a tots els usuaris de carreteres en condicions d’igualtat respecte al pagament de peatges i permet la millora de la interoperabilitat dels sistemes de telepeatge.
Cal aclarir que les conseqüències jurídiques o administratives seran determinades per la legislació nacional del país en qual no es va pagar el peatge.

Únic contracte, única factura

Sota aquest panorama els usuaris de les carreteres de la Unió Europea poden viatjar per tot el territori i pagar els seus telepeatges mitjançant un equip únic equip instal·lat a al vehicle amb un únic contracte i amb una única factura.
Amb aquesta eina ja serà molt facie de localitzar els propietaris de vehicles estrangers que no paguin els peatges de carretera (en qualsevol país on estiguin de la UE), gràcies a l’intercanvi d’informació de matriculació de vehicles.
En aquest sentit les noves normes sobre telepeatge sense dubte han de garantir que tots els usuaris de les carreteres paguin els seus peatges siguin on siguin a la Unió Europea.
Després de la publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea la norma entrarà en vigor als 20 dies de la publicació i les noves mesures es començaran a aplicar 30 mesos després de l’entrada en vigor.
Es calcula que els impagaments de peatges a la Unió Europea pugen a uns 300 milions d’euros a l’any.