Contingència sobre esdeveniments disruptius en logística

El Grup de Treball Business Continuity del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya va liderar la sessió tècnica “Business Continuity & Plans de Contingència”, l’eix central va ser l’alt impacte que els esdeveniments disruptius en la logística i l’automatització poden ocasionar a les empreses.
Organitzadors i assistents van arribar a la conclusió que la continuïtat dels negocis cau en la capacitat que tinguin aquests en adaptar-se a les noves tecnologies, ja que els riscos i els atacs també ho fan amb immediatesa.
Una contingència en la logística i en l’automatització d’una companyia, no només pot aturar l’operació, sinó afectar notable i fins i tot irremeiablement la seva imatge davant dels seus clients. En aquest sentit és vital realitzar un mapa de riscos per identificar-los i assegurar-se plans d’acció amb respostes eficients a cada situació que permetin donar continuïtat al negoci.

Exemples de riscos disruptius en Logística

● Esdeveniments disruptius d’alt impacte relacionats amb servei al client.
● Tendències geo climàtiques d’esdeveniments meteorològics que poden afectar l’operació de la companyia.
● Caigudes de sistemes informàtics de les unitats de negoci ocasionant danys incalculables o afectacions als clients.
● Tendències de mobilitzacions massives convocades a partir de les xarxes socials que poden arribar a paralitzar un país i afectar el proveïment de matèries primeres a les indústries o fins i tot, afectar els temps de lliurament de productes als clients finals.
● Atacs i bloquejos a infraestructures, robatoris, aturades, etc.
● En termes generals per al cas de la logística, el repte és aconseguir identificar els riscos crítics a les xarxes amb múltiples nivells a través dels vincles entre logística i comunicació utilitzant eines que permetin visualitzar la cadena de subministrament.

L’evolució cap a la indústria 4.0 i els hàbits cibersaludables

La indústria 4.0 també anomenada la Quarta Revolució Industrial, referida a l’evolució tècnica i econòmica de la humanitat, exigeix també que els recursos humans de les empreses siguin 4.0. Això implica segons David Forner del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, que l’equip humà d’una organització tingui hàbits cibersaludables per reduir les creixents vulnerabilitats a l’Internet.
Forner va destacar que els ciberatacs són cada vegada més especialitzats i sofisticats, fins i tot a baixos costos, fent que els entorns empresarials siguin cada vegada més vulnerables. Amb això és inajornable la millora dels protocols de seguretat existents i el desenvolupament de controls efectius en les diferents etapes dels processos productius i de gestió de la companyia.

Els cinc eixos de la ciberseguretat

Aquests elements ajuden al fet que l’ús dels dispositius i xarxes es faci de manera segura, sobretot amb el relacionat als sistemes d’identificació i contrasenyes.
● La revisió de la privacitat
● La seguretat de les dades
● El civisme digital
● Evitar riscos innecessaris per prevenir el frau digital
● Actualització de dispositius

Pel que fa a les contrasenyes a més d’evitar el típic 1-2-3-4, la indústria treballa en innovadores Apps que permetin a l’usuari xifrar les seves contrasenyes, amb la finalitat que tingui una a cada compte sense haver de memoritzar-les totes.