Pla per garantir l’operació de les cadenes de subministrament: proposta de la Comissió Europea

Un pla estratègic i de gran abast proposa la Comissió Europea per garantir el funcionament de les cadenes de subministrament de béns i serveis del continent, en situacions de crisi.  Això, de cara al que podria presentar-se al món, crisis de les quals cada cop s’és més conscient arran dels successos recents associats a la pandèmia, a la guerra a Ucraïna, als efectes del canvi climàtic, entre d’altres.  De fet, la Comissió convida a crear reserves estratègiques de certs productes.

El pla també va sorgir motivat pel fet que les institucions europees van comprovar en crisis recents que tant ciutadans com empreses han patit grans impactes arran de les restriccions de les cadenes de subministrament.

A més, les restriccions a l’exportació dins de la Unió Europea juntament amb les limitacions als desplaçaments, han afectat la lliure circulació de persones, béns i serveis, generant alts costos econòmics i retards per respondre oportunament a la crisi.
Com a resultat d’aquesta reflexió, la Comissió Europea va donar a conèixer aquesta setmana el nou instrument d’emergència del mercat únic concebut per tal de preservar la lliure circulació de béns, serveis i persones, acció que resulta primordial en cas d’emergències futures.

En què consisteix el pla

El pla anomenat “Instrument d’Emergència del Mercat Únic”, és un complement de les mesures legislatives per a gestió de crisis preses com el Mecanisme de Protecció Civil de la Unió i de les normatives per sectors relacionades amb el maneig de les cadenes de subministrament.
Aquest pla i les accions sectorials busquen definir i prendre mesures específiques per identificar les amenaces per al mercat i, alhora, gestionar i respondre a les crisis.  Les mesures apunten, entre altres objectius, a garantir el subministrament de serveis de salut i la seguretat alimentària de la població.
En particular, allò que també es pretén amb el pla, és crear una estructura de gestió de crisi per al mercat únic, on s’especifiquin els nivells de risc i sigui possible coordinar una resposta adequada davant de la crisi.
El pas següent és que les propostes elaborades per la Comissió Europea, siguin debatudes al Parlament Europeu i al Consell de la Unió Europea.  En aquest ordre d’idees i de ser adoptades, entrarien en vigor al cap de vint dies d’haver estat publicades al Diari Oficial de la Unió Europea.

Brussel·les: líder en l’impuls del pla

 Per la seva banda, Brussel·les és un dels principals líders de la proposta adreçada a crear aquest mecanisme que garanteixi el subministrament de béns essencials en situacions de crisi.
 La meta és aconseguir que l’Instrument d’Emergències del Mercat Únic eviti l’escassetat de productes bàsics tal com va passar durant la pandèmia.  Amb això, es deixaria de dependre d‟accions improvisades mitjançant solucions estructurals.
 La proposta cerca crear un mecanisme dividit en tres fases:
 1 Contingència: basat en la cooperació entre països en temps normals.
 2 Vigilància: en cas d’alguna “amenaça” per a la cadena de subministraments.
 3 Emergència: només per a situacions de crisi.