Port de Tarragona cerca més connexions ferroviàries

L’Autoritat Portuària de Tarragona sosté que el ferrocarril exerceix un paper crucial per a millorar la connectivitat del port amb la seva àrea circumdant. Van destacar la importància d’augmentar les connexions ferroviàries per a reduir l’impacte ambiental de les seves operacions de càrrega. Específicament, l’organisme portuari català advoca per traslladar les maniobres ferroviàries fora de l’àrea urbana de Tarragona per a millorar l’eficiència i la seguretat. Per a aconseguir aquest objectiu, proposen millorar la connexió de la seva xarxa ferroviària interna amb la xarxa d’Adif cap al sud i amb la ruta interior.

Puerto de Tarragona busca más conexiones ferroviarias

3 iniciatives per a les connexions ferroviàries

Detalladament, els directius del port de Tarragona proposen tres iniciatives enfocades en les connexions ferroviàries. Les tres es despleguen en tres etapes de desenvolupament de les connexions ferroviàries del port.

En la primera fase, es contempla una nova connexió de les molles de Llevant amb l’estació de classificació d’Adif. Això mitjançant la construcció d’un pont ferroviari paral·lel al pont mòbil existent. També la proposta inclou un nou pont sobre la desembocadura del riu *Francolí. Aquesta connexió uniria les molles adjacents al dic de Llevant i eliminaria el trànsit de trens per la molla de Costa.

En la segona fase, es proposa la connexió cap al sud de la terminal La *Boella mitjançant un nou ramal que partiria des d’aquesta terminal intermodal. La mateixa està situada al costat de les molles d’Andalusia i Cantàbria. Aquest ramal travessaria l’Autovia Salou-Tarragona C-*31b per a enllaçar amb la línia de ferrocarril industrial FC 630 (antiga línia Tarragona-València).

Finalment, en la tercera fase es considera la possibilitat de connectar la línia de ferrocarril industrial FC 630 amb el ramal projectat per a unir l’estació de Salou-*PortAventura amb la xarxa ferroviària general.

Descarbonizar les operacions

Totes aquestes actuacions estan emmarcades en el treball que el Port de Tarragona està realitzant en la descarbonització de la cadena logística. Això enfocant-se a impulsar l’ús del ferrocarril. Durant l’any 2023, es va observar un notable augment en les composicions d’automòbils (+31,1%). Aquest increment es va deure principalment als trens procedents de Barcelona amb origen europeu (66 entrades versus 14 en 2022), el trànsit des de Navarra (+17 trens) i el trànsit cap a Andalusia (10 trens). 

Aquesta aposta pel ferrocarril es reflecteix en les tres infraestructures que s’estan impulsant. En primer lloc, la *PortTarragona Terminal Guadalajara-*Marchamalo, amb una superfície de 150.000 m². És una plataforma logística i de serveis situada en l’àrea d’influència de Madrid entre Guadalajara i *Marchamalo. Recentment, ha començat la seva segona i última fase d’obres.

D’altra banda, la Zona d’Activitats Logístiques del Port està destinada a crear un espai de més de 900.000 m² dins del recinte portuari per a impulsar els trànsits marítims i l’activitat econòmica. Aquesta zona està integrada en el Corredor del Mediterrani de la Xarxa Transeuropea de Transport, formant part de la seva xarxa bàsica TINGUES-T.

Finalment, la Terminal Intermodal La *Boella és una altra infraestructura clau per a potenciar el transport ferroviari al port. Es tracta d’una terminal ferroviària intermodal per al trànsit de mercaderies tant nacional (península Ibèrica) com a internacional.

Imatge cortesia d’https://www.porttarragona.cat, a qui pertanyen tots els drets