Sector logístic consumeix 30% d’energia a Espanya

Prop del 30% del total del consum d’energia a Espanya correspon al sector logístic. Tot i que és un sector essencial per al desenvolupament de l’economia espanyola, les empreses estan en la necessitat d’implantar mesures que donin suport a l’eficiència energètica.

Entre les accions realitzades per les empreses a la meta per aconseguir l’eficiència energètica hi ha l’ús de les energies netes. Altres accions es refereixen a la instal·lació de sistemes de control als magatzems logístics i centres de distribució, per tal de tenir una major eficiència i un menor consum d’energia.

Sector logístico consume 30_ de energía en España

Sector logístic i consum d’energia

El sector logístic a Espanya és el responsable del 6,9% del PIB del país. Però també destaca per l’elevat consum d’energia que hi involucra. De fet, el consum energètic mitjà dels centres logístics és entre els 100 i els 250 kWh per metre quadrat a l’any. Això, sumat al consum de les altres activitats de la cadena logística, fa que gairebé un terç del consum final d’energia total d’Espanya correspongui a aquest sector.

Dades de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia indiquen que es tracta d’aproximadament el 30% del consum total. Cal destacar que les activitats del sector logístic impliquen també el transport de mercaderies, així com la gestió de magatzems i la distribució. Totes aquestes activitats requereixen un alt consum energètic, i el transport és el que registra els valors més elevats quant a consum energètic del sector.

En un informe de l’Agència Internacional d’Energia, sindica que el transport de mercaderies causa aproximadament un 10% de les emissions a tot el món. Alhora, el trànsit de camions és el que genera la major quantitat d’emissions dins del sector.

Els centres logístics també són alts consumidors d’energia. D’acord amb xifres de la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Comunitat de Madrid, prop del 29% de l’energia consumida correspon a il·luminació, mentre que el 27% correspon a calefacció.

El 32% de l’energia consumida als centres logístics és dedicada a la refrigeració, mentre que prop d’un 12% és per a la ventilació i les bombes. Cal recordar que per cada metre quadrat els centres logístics presenten un consum energètic mitjà entre 100 i 250 kWh a l’any.

Eficiència energètica

Hi ha una gamma variada de solucions que estan implementant les empreses del sector per millorar l’eficiència energètica dels magatzems i dels centres de distribució. Per exemple, sensors de moviment, sistemes de control per a la il·luminació led i sistemes per mesurar i verificar la gestió energètica.

Tot i això, les característiques pròpies dels magatzems i centres logístics impliquen un desafiament a l’hora de generar una millor eficiència energètica. Per exemple, solen tenir sostres elevats i passadissos llargs on la il·luminació eficient pot ser complexa. Davant d’això, hi ha empreses que es dediquen a desenvolupar solucions a mesura que permetin una millora en l’eficiència energètica i les disminucions en el consum d’energia.