Automatización robótica, clave para modernización y escalabilidad de almacenes

Automatització robòtica, clau per a modernització i escalabilitat de magatzems

Els processos dels magatzems han resultat impactats per les tecnologies disruptives com la robòtica i la intel·ligència artificial. De fet, experts del sector asseguren que l’automatització robòtica als magatzems és un element clau per comptar amb espais escalables i modernitzats.

Automatización robótica, clave para modernización y escalabilidad de almacenes

Del que es tracta és actualitzar els magatzems, començant per la digitalització de les dades. Aquest representaria el primer pas per millorar l’eficiència operativa. El segon pas per a la modernització dels magatzems seria digitalitzar els fluxos de treball. Amb aquesta finalitat, els magatzems compten amb robots mòbils autònoms (AMR).

Aquests dispositius són solucions robòtiques que es poden implantar als magatzems en unes hores. Alhora, permeten l’automatització de diversos fluxos de treball en pocs dies. Per descomptat, els lapses dependran de la complexitat de les tasques a dur a terme a cada flux de treball.

Millores en els processos

Incorporar AMR als fluxos de treball dels magatzems es converteix en una solució per millorar els marges de l’empresa. Això vol dir que els robots són capaços de realitzar algunes tasques dins del magatzem amb més seguretat i eficiència. De fet, moltes activitats dins aquests espais són realitzades millor pels robots que pels éssers humans, que es poden dedicar a altres tasques més específiques o d’una altra índole.

Per exemple, els AMR estan capacitats per moure carros, palets, contenidors, paquets i altres. Aquesta versatilitat els permet adequar-se a les diferents condicions als diferents magatzems. Amb la incorporació dels AMR als fluxos de treball, aquests tendeixen a una major eficiència ia una estabilitat més gran dels processos.

Una altra conseqüència directa de comptar amb robots als magatzems és que el personal humà compta amb més disponibilitat per realitzar altres operacions. Per exemple, per fer activitats de manufactura, procediment o de distribució.

Robots mòbils fiables i dinàmics

Altres beneficis dels robots mòbils als magatzems és que poden ser fiables i dinàmics per a la realització de treballs que podrien resultar esgotadors a les persones. Això significa que estan capacitats per realitzar amb més eficiència i seguretat algunes tasques que poden esgotar de manera física i mental les persones.

D’altra banda, els AMR són gestionats a través del núvol, cosa que permet que tinguin una operatòria constant en tot moment, encara que hi hagi canvis de circumstàncies referents a factors propis dels magatzems. Per exemple, la mà dobra, els terminis de lliurament i fins i tot per manejar de manera eficient els canvis en els volums de comandes.

Això vol dir que els AMR tenen la possibilitat de manejar des del núvol, amb el resultat de poder mantenir el control de totes les activitats digitalitzades del magatzem a distància.

La flexibilitat és un altre dels avantatges d’incorporar aquest tipus de tecnologia als magatzems: no cal entrar en un projecte complex, sinó que es pot començar amb un flux de treball robotitzat i anar-ho perfeccionant a través del temps. Els experts assenyalen que d’aquesta manera, les empreses poden anar escalant als magatzems la robotització en la mesura que sigui necessari.