Port de Tarragona amplia moll per a vaixells auxiliars

L’atracament del moll de Cantàbria del Port de Tarragona es va ampliar a 196 metres lineals, destinats a vaixells auxiliars. La dàrsena va rebre una incorporació de 62 metres lineals que facilitaran el servei auxiliar a les embarcacions que arriben a l’enclavament portuari. Entre els serveis que es podran fer a la dàrsena després de l’ampliació hi ha les pràctiques, l’amarratge, el Salvament Marítim, la Guàrdia Civil i altres.

Cal recordar que el moll que va rebre l’ampliació no era utilitzat per cap embarcació per la seva manca de capacitat. El moll està ubicat a l’extrem sud del moll de Cantàbria i va ser habilitat per les autoritats portuàries per donar un millor servei als vaixells que atraquen al port de Tarragona.
Amb l’ampliació que va rebre el moll, les embarcacions de serveis auxiliars com el de practicatge, el d’amarratge i el Servei de Salvament i Seguretat Marítima comptaran amb una zona no només abrigada per a les seves operacions, sinó que també estarà propera a la bocana del port .

Inversió al moll per a vaixells auxiliars

Fonts del port de Tarragona han comentat que la inversió realitzada per a l’ampliació del moll per a vaixells auxiliars ha estat de 346.446 euros més impostos.
Concretament, l’obra es va conformar amb la construcció de quatre plataformes d’atracament i amarrada. Aquestes plataformes es van unir per aconseguir una línia d’atracament continu de quaranta-cinc metres lineals. Aquesta línia d atracada està destinada a llanxes ràpides i embarcacions de petites dimensions.
La plataforma també va ser reforçada amb un sistema de bigues que permetrà que vaixells de més volum puguin atracar. Alhora, permetrà que la construcció resisteixi les tasques d’atracament i amarratge.
Es va conèixer que la nova construcció de la línia d’atracament està protegida per defenses comercials. També compta amb una escala protegida dedicada a les embarcacions que estiguin de servei.
D’altra banda, l’obra va contemplar la instal·lació de l’enllumenat, la xarxa d’aigua i altres serveis necessaris. A més, l’execució de les obres es va fer tenint en compte un pla de gestió de residus.

Facilitar operacions

En definitiva, l’actuació d’ampliació de la línia d’atracament a la dàrsena auxiliar del moll de Cantàbria cerca facilitar les operacions dels serveis portuaris. També un dels objectius és millorar la seguretat marítima.
En total, la incorporació va ser de 62 metres lineals, que en sumar-se donen un resultat total de 196 metres lineals. Amb aquestes dimensions, la dàrsena pot facilitar els serveis auxiliars de les embarcacions que atraquen al moll.
Cal recordar que el port de Tarragona compta amb una estratègia de creixement basada en cinc eixos. Entre ells hi ha l’impuls de les infraestructures on s’emmarca la recent actuació d’ampliació del moll. En qualsevol cas, el port compta amb objectius de creixement que busquen reforçar el seu posicionament tant dins dels ports espanyols com als ports del Mediterrani. El port de Tarragona aspira a convertir-se en un centre logístic de transport intermodal i un espai on es facin activitats logístiques de valor afegit.