Com la intel·ligència artificial impacta en la logística

Permanentment la Intel·ligència Artificial, IA, està canviant la gestió de la cadena de subministrament, el transport i la logística mundial. L’evolució continua sobretot cap a l’ús de noves tecnologies orientades a l’aprenentatge automàtic i a el desenvolupament de tècniques informàtiques que agrupen milers de dades logístiques.

Com impacta la IA en la logística

Increment de capacitats predictives

Quan les companyies compten amb una eina d’IA veuen la diferència. Tendeixen a ser més proactives a poder planificar i pronosticar la demanda i la capacitat de resposta. Si es pot conèixer el que el mercat espera, és més senzill mobilitzar adequada i ràpidament els vehicles a les àrees on hi ha més demanda. Aquesta acció implica grans reduccions en costos operatius.

D’aquesta manera la Intel·ligència Artificial es utilitzar per anticipar esdeveniments, mitigar riscos i plantejar solucions. La IA ajuda a les empreses a processar adequadament les dades.

Big data

L’AI també és Big Data. A la logística el Big Data optimitza el rendiment i projecta. L’ús d’aquest duo dinàmic (Big Data – IA) garanteix la millora en les àrees de la cadena de subministrament en temes com optimització de rutes i transparència.

Comptar amb dades de qualitat i transparència gràcies a la IA, fan que hi hagin xifres fiables mitjançant algoritmes que milloren la qualitat de la dada.

Idees productives

L’AI en la gestió de la cadena de subministraments analitza l’acompliment i els factors que l’afecten. Proposa noves idees per millorar la productivitat a l’combinar els avantatges de diferents tecnologies.

Robòtica

La Intel·ligència Artificial està totalment unida a la robòtica. Tot i que la robòtica té un aire futurista, la cadena de subministrament actual ia la utilitza. A través d’ella és possible rastrejar, localitzar i traslladar inventari dins dels magatzems. Aquests robots porten incorporats algoritmes d’aprenentatge que els ajuden a prendre decisions de manera autònoma davant els processos de l’magatzem.

Seguiment i visió per computador

Si la càrrega es transporta per tot el món, ja és possible fer-li seguiment i monitoratge a través de tecnologia de punta. La visió per computador basada en l’AI és una gran eina per a la logística.

Vehicles autònoms

Són la gran innovació que l’AI ofereix a la cadena de subministrament. Dur a les carreteres flotes sense conductors pot trigar, però ja es considera un futur molt proper. La indústria logística ja està utilitzant conducció d’alta tecnologia complementat amb assistència de carril, frenada assistit i pilot automàtic.

També estan sorgint sistemes de conducció que reuneixen diversos camions en formació. Tots connectats per computadores interconnectades entre si. Aquesta configuració ajuda a l’estalvi de combustible.

Previsió de la demanda mitjançant anàlisi de volums de dades

La IA permet analitzar i mesurar els factors que poden determinar la demanda. D’aquesta manera és possible pronosticarla. Com? Prenent dades de les condicions meteorològiques, vendes reals i altres factors que les afectin.

Amb això s’aconsegueix classificar automàticament la informació per després gestionar el magatzem, els seus sistemes d’inventari i carretons autònomes.