Comerç online i mobilitat: orientacions cap a un model sostenible

L’objectiu de la present proposta és aportar informació sobre els hàbits de consum online i les preferències de lliurament de la
població, per tal de dotar d’eines a les administracions per a què puguin desenvolupar i aplicar propostes que generin atracció al centre urbà en relació a les entregues de les compres realitzades online, minimitzant els efectes sobre el trànsit i el medi
ambient, en base a l’article 16 de la Llei 18/2017 de Comerç, Serveis i Fires.