Ecommerce: el sector logístic va percebre €3350 milions en 2023

En 2023, el sector logístic vinculat al comerç electrònic a Espanya va aconseguir ingressos de tres mil 3350 milions d’euros. Es tracta d’una xifra que representa un augment del 8,1% respecte a l’any anterior. Les dades van ser obtingudes d’un recent estudi de l’Observatori Sectorial *DBK de *Informa. Cal recordar que el sector logístic és un negoci que abasta activitats d’emmagatzematge, transport i distribució. Al seu torn, es tracta d’un important motor per al desenvolupament de l’economia del país.

Ecommerce el sector logístico percibió €3350 millones en 2023

D’altra banda, és important recordar que el creixement del comerç electrònic ha estat notable. De fet, es registra un increment anual del 3% en el nombre de compradors en línia durant els últims dos anys, aconseguint els 24,8 milions en 2023. Durant el 2023, el 56% de la població espanyola va realitzar compres per Internet. Aquest increment en el valor dels serveis associats al comerç electrònic es veu reforçat per l’augment dels costos logístics, que impacten directament en els preus d’aquests serveis.

Desafiaments del sector logístic

Un dels majors desafiaments que enfronta el sector és l’alt cost dels lliuraments a domicili, especialment en àrees urbanes congestionades i amb dificultats per a trobar als destinataris en les seves llars. Aquest repte ha impulsat la creació d’àmplies xarxes de punts de recollida i taquilles automàtiques, facilitant el lliurament i recollida de paquets.

L’augment del comerç electrònic també ha portat al creixement en el nombre d’empreses dedicades a prestar serveis logístics i de transport. Aquest creixement es deu a l’expansió del negoci i a l’aparició de noves necessitats, particularment en la ‘darrera milla’ de lliurament.

No obstant això, malgrat el creixement, una part significativa de les empreses de paqueteria ha cessat les seves activitats. No obstant això, els principals operadors del sector continuen adquirint altres empreses per a ampliar la seva cobertura territorial i diversificar la seva oferta de serveis.

Tendències i perspectives

El mercat de logística per al comerç electrònic mostra una tendència cap a la concentració. En 2023, els cinc principals grups controlaven el 45% del mercat, mentre que els deu primers acumulaven el 63%. Malgrat la presència de nombrosos competidors i l’entrada de noves empreses especialitzades, aquesta concentració segueix en augment.

Les previsions per al mercat de logística per al comerç electrònic a Espanya són optimistes. S’espera un creixement anual del 5% durant el període 2024-2025, la qual cosa podria portar el valor del mercat a uns 3.700 milions d’euros. Aquesta evolució positiva s’atribueix a la contínua expansió del comerç electrònic i la creixent demanda de serveis logístics eficients i flexibles.

 

En resum, el sector logístic associat al comerç electrònic a Espanya es troba en una fase de creixement i transformació. Amb la integració de noves tecnologies, l’optimització de les cadenes de subministrament i l’adaptació a les necessitats canviants del mercat, les empreses logístiques estan ben posicionades per a capitalitzar les oportunitats i enfrontar els desafiaments que es presentin en el futur.

 

Imatge cortesia d’https://pixabay.com, a qui pertanyen tots els drets