El comerç electrònic ocupa prop del 25% de la contractació immologística catalana

Prop d’un 25% de la contractació logística a Catalunya durant l’any 2020 es va fer per atendre les activitats relacionades amb l’e-commerce.  Així ho va manifestar CBRE, primera companyia internacional líder en consultoria i serveis immobiliaris, les dades del qual indiquen que l’any passat la contractació de superfícies a Catalunya va ser de 419.000 m2.

El comercio electrónico ocupa cerca del 25_ de la contratación inmologística catalana

És indubtable que a causa de la situació sanitària ocasionada pel Covid-19, el comerç electrònic cada cop incrementa el seu protagonisme i auge dins del sector logístic.  Per això, destaca CBRE, és innegable l’increment de la contractació logística a Catalunya motivada per l’e-commerce.  A través d’aquest mecanisme diversos sectors com el transport, l’alimentació, els supermercats, el farmacèutic, continuaran amb un alt desenvolupament de les seves activitats durant el 2021.

Dades comparatives

 El Director Industrial & Logistics de CBRE Barcelona, ​​David Oliva, va explicar que si bé es van assolir a Catalunya un total de 419.000m2 de superfície contractada, aquest valor representa un descens del 29% respecte al contractat el 2019, any en què es van pactar  més de 593.000m2.
 Tot i això, afegeix, que el nivell de contractació el 2020 està d’acord amb la mitjana històrica a Catalunya.
 Per arcs a Barcelona, ​​al segon arc es va registrar la major part de l’activitat de contractació amb un 68% del total.  El segueix el tercer arc amb el 20% de quota de mercat i, finalment, el primer arc amb un 12%.
 En general la renda prime a Catalunya va tenir un comportament estable als tres arcs durant nou trimestres consecutius: al primer arc de 7€/m²/mes, el segon arc de 5,5€/m²/mes i el tercer de 3,  5€/m²/mes.
 D’altra banda i pel que fa al comportament de l’oferta del mercat de superfícies logístiques, la CBRE destaca l’increment de la disponibilitat de naus grau A durant el 2020. De fet, a Catalunya ha representat un 20% més en comparació del 2019 amb uns 242.000.  m2.  Per la seva banda, el tercer arc va concentrar la fracció més gran de l’oferta disponible grau A amb 121.000m2, després el segon arc amb 82.000m2 i finalment el primer arc amb 38.000m2.
 Amb això, el 71% de la superfície logística que es troba en construcció i que està programada per lliurar durant el 2021, ja està compromesa.  La major part d’aquests metres quadrats estan ubicats al segon arc.

 Perspectives 2021

 Actualment a Catalunya hi ha escassetat general de sòl, la qual cosa limita la realització de nous projectes i desenvolupaments que afavoreixin el sector.  Per aquesta raó, l’objectiu és començar a donar més importància a la reforma i reconversió d’edificis durant aquest any.  Sota aquest escenari s’espera la construcció i entrega de 245.000m2 durant el 2021.
 La firma consultora també estima que l’automatització, la logística de darrera milla (logística de proximitat), el creixement de la demanda de naus d’emmagatzematge fred, la sostenibilitat, així com la recerca del benestar del treballador, seran els pilars de creixement de la  immologística aquest any.
 Encara al bell mig de l’emergència sanitària, el sector es projecta amb un panorama de creixement.