Transportistas no creen viable estrategia de distribución urbana de Barcelona para 2030

Transportistes no veuen viable estratègia de distribució urbana de Barcelona per al 2030

Recentment l’Ajuntament de Barcelona va presentar la nova Estratègia de Distribució Urbana de Mercaderies per al 2030, EDUM 2030. Tot i això, les associacions de transportistes catalanes tenen molts dubtes sobre la seva viabilitat.

Transportistas no creen viable estrategia de distribución urbana de Barcelona para 2030

Els punts que han generat més discussió han estat la concentració del repartiment de mercaderies en determinades franges horàries i la renovació de flotes.
 Tot i que l’EDUM 2030 contempla entre les seves mesures, la creació de taules de diàleg amb els representants de les principals associacions transportistes no esperen gaire d’aquestes reunions.
 De fet, Evaristo Magaña president d’Astac Condal, afirma que “no se sap si les comissions assoliran molt sabent que el document ja està aprovat”.  A més, afegeix, que “planteja moltes coses, però a la pràctica no es veuen les solucions”.
 En general, les organitzacions diuen que hi ha molt per fer i encara no hi ha un calendari de dates de reunions.  Només se sap que les taules de treball es faran una vegada al mes.

 Els temes de controvèrsia

 Concentració de repartiment de mercaderies

Aquest punt és un dels que més rebuig ha generat, particularment pel que fa a la concentració del repartiment de mercaderies de vehicles de grans dimensions en determinades franges horàries.
Per a la resta d’hores es preveu la implementació de la ciclologística a través de la qual es lliuraran els productes.
En aquest sentit, els petits i mitjans comerços que constitueixen un 80% del sector, no tenen capacitat de distribució nocturna, ja sigui en vehicles petits o més grans.
A això se li suma la disparitat d’infraestructures que hi ha als diferents barris.  No es poden implantar els mateixos serveis i les mateixes mesures per a totes les zones, asseguren els transportistes.

Distribució nocturna

Segons les associacions, l’Estratègia busca reduir la distribució de mercaderies en hores de la nit, de manera que el servei es complicaria.
Hi hauria un xoc entre la convivència ciutadana i els horaris i la planificació organitzativa de les empreses transportistes.  Això dependrà del tancament o obertura del comerç, ja que els transportadors no imposen horaris als clients i la prioritat són els horaris dobertura dels comerços.

Renovació de flotes

Tot i que els transportistes també aposten per un transport ecològic, sostenible i ordenat, estan en discòrdia amb l’Ajuntament en el sentit que també ha de ser sostenible per a les empreses.
Les associacions afirmen que avui el cost d’un vehicle elèctric costa tres vegades més que un de normal.  Per tant, hi ha molts transportistes que no guanyen el que és necessari per poder renovar el vehicle.
Tampoc hi ha estacions de recàrrega per als vehicles de gas, ni punts suficients per proveir per als elèctrics.
Circulació de vehicles de repartiment
Un altre aspecte que preocupa les organitzacions de transportistes, és que a partir de l’abril d’aquest any, els vehicles de repartiment no podran carregar, descarregar o circular a Via Laietana.
En aquest aspecte, les associacions reclamen subvencions per tal que el sector es pugui reconvertir en temps i forma, com s’està fent a Madrid.