El puerto de Algeciras implementará una red inteligente para mejorar la eficiencia energética

El port d’Algeciras implementarà una xarxa intel·ligent per millorar l’eficiència energètica

Amb l’objectiu d’identificar els principals focs del consumidor i prendre la línia de temps i el campament. És una xarxa intel·ligent a través de la qual també busquen reduir eficaçment el consum d’energia.

El puerto de Algeciras implementará una red inteligente para mejorar la eficiencia energética

És important tenir en compte que l’activitat dels quatre ports esmentats implica un consum important d’energia elèctrica. Aquest consum s’utilitza especialment per a les operacions de manipulació de càrrega en terminals, transport intern, estacions marítimes, sistemes d’il·luminació, edificis i climatització, entre altres aspectes.

Xarxa intel·ligent per millorar l’eficiència energètica

Els responsables del port andalús esperen que el sistema que planifiqui els permeti avançar cap a la gestió intel·ligent de la demanda d’electricitat. També preveuen que facilitin el control del consum i els costos associats al subministrament d’electricitat, així com mesurar i verificar l’impacte de les polítiques d’eficiència energètica que s’implementen. A més, s’espera que pugui fer una previsió de despeses per a una planificació pressupostària adequada, identificar deficiències i excessos de consum i proposar mesures d’estalvi d’energia.

En aquest sentit, l’autoritat portuària ha llançat una licitació per a l’adquisició, el manteniment i la vigilància d’un sistema de gestió d’energia. Aquest sistema permetrà un seguiment continu del consum d’energia per detectar deficiències i excessos, gestionar eficaçment la demanda i proposar mesures d’estalvi d’energia al port d’Algeciras, l’àrea del port de cAMP, així com als tancaments del port de la línia i la taxa.

El contracte, amb una durada de tres anys, té un pressupost de 665.598,98 euros i un valor estimat de 550.081,80 euros.

Àrea de logística

Es tracta d’accions realitzades per l’autoritat portuària per situar-se com a enclavament estratègic. Des del port també han informat sobre les seves intencions d’establir-se com la principal plataforma de distribució intercontinental del sud d’Europa. Això mitjançant la creació de l’àrea logística de Bahía d’Algeciras. Aquesta iniciativa ha estat promoguda per la Junta d’Andalusia amb la col·laboració de l’Autoritat Portuària. El seu objectiu és contribuir al posicionament d’Andalusia com a punt estratègic en el Mediterrani per a la recepció i l’enviament de mercaderies d’Àsia i Amèrica a Espanya, Europa i Àfrica.

Amb una extensió total d’unes 300 hectàrees i un terminal ferroviari integrat, l’àrea logística de Bahía d’Algeciras té un paper fonamental en la creació d’una cadena logística eficient i competitiva. Això afavoreix la instal·lació d’activitats i serveis logístics de valor afegit per a les mercaderies. D’aquesta manera, el Puerto Bahía d’Algeciras no només es reforça com a centre de transbordament, sinó també com a plataforma d’entrada i sortida natural de la mercaderia cap a les seves zones d’influència propera i altres mercats llunyans.

L’àrea de logística de Bahía d’Algeciras consta de dos sectors principals: El Fresno i San Roque (Guadarranque). Aquests sectors ofereixen solucions a empreses relacionades amb el transport, la logística i la distribució de les mercaderies, reforçant així la posició de la regió com a centre de logística i distribució important internacionalment.

Imatge cortesia de https://www.apba.es, a qui pertanyen tots els drets