El sector logístic a Catalunya va sumar 780.000 m2 addicionals al tancament del 2023

Al recent 8è Fòrum Logístic organitzat per Savills a Barcelona, ​​es va dur a terme una exhaustiva anàlisi de la situació actual i les tendències emergents en el segment industrial-logístic a Catalunya. Gloria Valverde, directora nacional d’Industrial-Logístic de Savills Barcelona, ​​va ressaltar que el mercat logístic en aquesta regió va assolir una xifra rècord de 780.000 m2 en nous desenvolupaments al tancament de l’any passat, amb un 57% de prelloguer gràcies a la demanda creixent de productes d´alta qualitat. L´esdeveniment va comptar amb la participació de destacats actors del sector.

Superfície addicional en sector logístic

Fins a l’octubre del 2023, Catalunya comptava amb una superfície total construïda de naus logístiques de 9.8 milions de m2, dels quals només el 4.4% estava disponible, distribuït en diferents corones. S’estimava que a l’inici d’aquest any, un 60% del nou estoc es concentraria a la tercera corona. Tot i una demanda activa tant per part d’operadors logístics com d’usuaris finals, les decisions es van alentir cap a finals del 2023. Aquesta desacceleració es va reflectir en l’absorció, projectada en 500.000 m2 al tancament de l’any, per sota de l’any anterior, però encara superior a la mitjana històrica. Gloria Valverde va indicar que la segona i tercera corona estan guanyant quota, consolidant-se gràcies a la seva oferta de qualitat, preus competitius i bones connexions. Sectors com ara alimentació, automoció, components industrials i distribució van destacar com els més actius en demanda durant l’any. Tot i la demanda sostinguda, les rendes al sector logístic van experimentar augments del 5% al ​​10% a tot el mercat català a causa dels costos creixents, com l’alça en el preu de materials de construcció i l’augment dels tipus d’interès . El volum total transaccionat el tercer trimestre d’aquest any al segment logístic espanyol va assolir uns 1.000 milions d’euros, amb un 23% corresponent a Catalunya.

Rendibilitat

Pel que fa a rendibilitat, es va observar una lleugera diferència del 5% entre els mercats de Barcelona i Madrid per a operacions prime, atribuïble a fonaments del mercat. Durant el 2023, es van signar més operacions core+ i value add, destacant la contribució de valor durant l’operació per obtenir millors retorns. Els participants també van ressaltar la relació simbiòtica entre l’immologístic i el sector industrial a Catalunya. La indústria sofisticada i tecnològica demana actius logístics innovadors, evidenciat en la reindustrialització de l’antiga fàbrica de Nissan. L’immologístic representa el 12.14% de la inversió total a Real Estate a Catalunya, demostrant la seva contribució econòmica a través de projectes de valor que generen ocupació i dinamitzen àrees geogràfiques. L’impacte mediambiental va ser un tema central al fòrum, destacant l’aplicació de criteris ESG en projectes logístics. El sector ha liderat solucions que inclouen el reaprofitament de materials i lús de materials no contaminants, a més denfocaments socials i de governança per atraure i retenir talent.
Per a les perspectives del 2024, els analistes de Savills anticipen un mercat logístic català amb demanda activa i estable, consolidació de rendes amb ajustaments a l’alça a zones escasses d’oferta, nous desenvolupaments a nivell de sòl i una reactivació de la inversió, sempre que l’evolució dels tipus d’interès s’estabilitzi. Catalunya continua sent un atractiu pol per als operadors a causa de la seva ubicació estratègica al sud d’Europa i la seva importància per a la indústria regional.