El port de Barcelona va reportar un creixement a doble dígit l’agost del 2022

Durant els vuit primers mesos de l’any, el port de Barcelona va reportar un creixement del 9,9% al trànsit total de mercaderies, que equival a una quantitat per sobre dels 48 milions de tones en comparació al mateix període del 2021.

I és un bon balanç de recuperació de l’activitat després de la pandèmia. Fins i tot aquestes dades superen les registrades el 2019 amb un increment del 5% en la càrrega total en comparació d’aquest any en el mateix període.

Pel que fa als contenidors, també hi va haver un increment de l’1,5% per sobre de les xifres del 2021. Va passar a 2,45 milions de teus en comparació dels 2,41 milions registrats fins a l’agost de l’any passat. Pel que fa al 2019 hi va haver un augment del 7,5%.

Granels líquids: impulsen el creixement del trànsit

El recinte portuari català manifesta que els granels líquids impulsen notablement el creixement del trànsit portuari.

Per aquest concepte es va reportar un total de 10,4 milions de tones durant l’any, cosa que representa un 35% més en comparació a l’any passat.

Tot gràcies al creixement del gas natural, la gasolina i els biocombustibles i els augments a l’acumulat interanual que van registrar el 61,1%, el 143,4% i el 46,8%, respectivament.

Tot i això, els granels sòlids no fan competència als líquids, ja que no van aconseguir arribar o superar les mateixes xifres de l’any passat. De fet, mostren una contracció del 3,3% amb un volum proper a les 3 milions de tones de trànsit.

Les mercaderies que més han baixat han estat el ciment, el clínquer, la fava de soja i la sal comuna. En el cas del clínquer i el ciment han registrat reculades superiors al 20%.

Pel que fa a les unitats de transport intermodal (utis), van demostrar un increment fins a l’agost del 2022 del 10,3% fins a l’agost gràcies a les línies de cabotatge amb les Illes Balears.

Factors que van determinar el creixement

L’Autoritat Portuària de Barcelona considera que aquestes dades de creixement favorables són perquè el mercat ha anat millorant i s’està donant una recuperació després de la pandèmia.

Això demostra la gran capacitat del port i la seva alta resiliència per fer front a situacions d’incertesa global com la viscuda.

El Port també va destacar el paper fonamental que han tingut les exportacions a Corea del Sud i al Japó, països les últimes missions empresarials dels quals s’han concentrat a l’enclavament català.

Justament, les comunicacions fluides amb la Xina (principal soci comercial del port), determinen gran part del volum de trànsit del recinte quant a contenidors.

Con respecto al turismo

Este sector es de los más representativos cuando se trata de certificar el crecimiento positivo de las cifras de pasaje en el puerto de Barcelona, en particular durante el verano.

El segmento de pasaje en línea regular registró 1,18 millones de pasajeros en lo corrido del 2022 que superó la cifra de 2019 que fue de 1,12 millones.

Los cruceristas no alcanzaron los 1,33 millones de pasajeros, cifra por debajo de lo que usualmente se registraba en pre pandemia.