El Port desenvolupa programari per optimitzar les operacions

L’Autoritat Portuària de Barcelona està desenvolupant una nova plataforma digital, que busca modernitzar la gestió de les seves operacions maritimoportuàries de la seva torre de control. L’objectiu és posar en marxa un programari nou per optimitzar els temps i l’operació del recinte portuari.

La plataforma digital es podrà visualitzar mitjançant un navegador web. Permetrà agrupar processos i compartir informació en temps real entre els diferents actors portuaris, ajudant a reduir temps i optimitzar la presa de decisions portuàries.

El fet de poder intercanviar dades amb facilitat i en temps real millorarà la seguretat de l’operació, contribuirà a reduir emissions i ajudarà a disminuir els temps d’espera.

El departament d’Operacions Marítimes del Port, va confirmar que l’actual sistema de gestió d’informació, PMIS, és a la fase final del seu cicle operatiu, ja que el seu creixement funcional i suport tècnic és molt limitat.

El nou aplicatiu permetrà que el port optimitzi la captura i la gestió de dades mitjançant la integració amb tecnologia d’avançada com el 5G, la Intel·ligència Artificial, l’Internet de les coses o el machine learning.

Aquestes tecnologies permetran un adequat i oportú intercanvi de dades entre vaixell-portportport o vaixell-vaixell, cosa que portarà una millora significativa en reducció de consum de combustible i emissions contaminants a l’atmosfera.

Aquesta mena de desenvolupaments digitals són l’obertura a una nova indústria de serveis digitals marítims, que poden incloure:

● Serveis meteorològics.
● Optimització de rutes.
● Optimització d’estimacions temporals d’arribada i eixida de port.
● Sincronització d’escales al port.
● Definició de rutes de navegació hivernal.
● Planificació de recursos.

Els motius per renovar el software

Enrique Cortada, cap de la Torre de Control del port de Barcelona, va manifestar que el desenvolupament d’aquesta iniciativa correspon al fet que “s’estan produint canvis profunds i significatius en el model de gestió del transport marítim a nivell mundial”.

En aquest sentit, va argumentar, que:

 “El Port ha d’adaptar-se als nous temps amb una plataforma digital de gestió capaç de capturar, processar i compartir de manera estandarditzada les dades operatives pròpies a tots els actors participants de la comunitat portuària”.

La plataforma permetrà que el port incrementi la flexibilitat, visibilitat i servei per als clients, fet que es traduirà en un avantatge competitiu per a ells.

En definitiva, aconseguir a través d’aquesta eina la integració de dades entre els diferents actors de la comunitat utilitzant tecnologies emergents permetrà optimitzar els fluxos d’informació i la presa de decisions correcta per part de l’autoritat portuària.

La implementació d’aquesta infraestructura digital no serà senzilla. Doncs contempla un llarg procés de licitació, anàlisi, desenvolupament i posada en marxa.

L’acord marc de desenvolupament i implementació del nou programari es va subscriure el mes de febrer passat. El principal objectiu del projecte en desenvolupament és modernitzar l’operació del trànsit marítim per optimitzar els temps de gestió.

Finalment, l’Autoritat Portuària aposta amb els recursos i el treball en equip a aconseguir una gestió més eficient, a partir de l’ús de tecnologies disruptives.