Les tecnologies que estan revolucionant la intralogística

Professionals experts del sector logístic conclouen que les tecnologies revolucionàries a la intralogística el 2022, són el “Machine Learning”, la Intel·ligència Artificial, l’Internet de les Coses, el Blockchain i la robòtica.

L’emergència sanitària per Covid-19 va demostrar que la cadena logística de les empreses ha de ser més flexible. I, a més, que han d’estar preparades per a imprevistos tan impactants com allò viscut des de l’any 2020.

Per això, i encara que el recurs humà sempre serà imprescindible als magatzems, definitivament, és requerit apostar per l’automatització de determinades operacions i continuar així, avançant en la implementació de solucions robòtiques que millorin la productivitat a les instal·lacions logístiques.

I així ho demostren els resultats de l’enquesta de Barcelona-Catalunya Centre Logístic, BCL, aplicada a diferents professionals logístics.

Els entrevistats van opinar que el 2022 entre les innovacions de més importància es troben el “Machine Learning” i la Intel·ligència Artificial amb un 19,5%; segueix l’Internet de les Coses amb un 15,3%, la robòtica amb un 12,6% i el blockchain amb el 12,5%.

El que sí que destaquen és que en la mesura que augmenta la complexitat de les cadenes de subministrament, el temps que disposen les empreses per incorporar noves tecnologies, resulta cada vegada menor.

Solucions tecnològiques per al sector logístic

Actualment, els centres logístics han d’atendre diferents ordres al voltant dels múltiples canals de distribució existents. Això amb l’objectiu de poder atendre les necessitats dels clients i també adaptar-se al nivell de demanda que cada dia s’incrementa més.

Per exemple, el 84% dels operadors 3PL encarregats de proporcionar serveis de transport i emmagatzematge ja tenen evolucionats sistemes de gestió de magatzem.

Programari WMS

Un d’aquests sistemes de gestió és el programari WMS que permet portar un control de l’inventari a temps real, així com gestionar les comandes i també valorar la productivitat dels empleats.

Com a pas següent es troben els sistemes basats en el núvol, que són cada cop més utilitzats fins i tot en magatzems petits i mitjans.

L’ús del programari WMS implica l’ús de la tecnologia de l’Internet de les Coses, que permet que els operadors puguin millorar la velocitat d’atenció de les comandes, l’escalabilitat dels processos i la reducció de costos operatius.

La Intel·ligència Artificial i el 5G

Tot i les tecnologies i integracions basades en el núvol, es requereix una potent xarxa que permeti una elevada connectivitat. Per això és predictible que el 5G revolucionarà les cadenes de subministrament de tot el món els propers anys, en la mesura que s’adopti un enfocament basat en les dades.

D’altra banda, la Intel·ligència Artificial (IA) és una altra eina que permet fer prediccions més fiables dels diferents escenaris, preveure el comportament dels clients i optimitzar la cadena logística.

Big Data

L’analítica avançada o el “Big Data” ja és fonamental per manejar totes les dades generades pels diferents dispositius, i utilitzar-les en la presa de decisions estratègiques.

El “Machine Learning”

Maquinària intel·ligent aplicada als processos d’automatització robòtica, per tal de facilitar les tasques que abans necessitaven la intervenció humana.